[Lyrics] Light After Dark - Clare Maguire

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
We’re in one mind
We’re in this together
And we’re facing a fight
We’re not trying to be clever no
We’re not trying to be cool
Sometimes it feels like it’s just me and you

We have one life
To find higher ground
It can take us up
It won’t bring us down
It’s forever we’re forever

We’ll change it all
We’ll rise then we’ll fall
We’ll love then get lost
In the light after dark

We’re not alone now
You are the reason I am
Walking so tall
We’re in the spotlight
We’re on the floor
Wrapped in arms that make
Us feel secure

We have one chance
To go where we go
You have shown me
And now I have seen it I know
It’s forever oh we’re forever

We’ll change it all
We’ll rise then we’ll fall
We’ll love then get lost
In the light after dark

You and me
We’re the light after dark
You and me
We’re the light after dark

We’ll change it all
We’ll rise then we’ll fall
We’ll love then get lost
In the light after dark
Chúng ta có chung suy nghĩ
Chúng ta bên nhau
Chúng ta đang đương đầu với cuộc chiến
Chúng ta không cố tỏ ra tài năng, không đâu
Chúng ta không cố tỏ ra kiểu cách
Dường như đôi khi chỉ có anh và em

Chúng ta có một cuộc sống
Để tìm vị trí cao hơn
Có thể đưa chúng ta lên
Sẽ không làm chúng ta tụt xuống
Đó là mãi mãi chúng ta là mãi mãi

Chúng ta sẽ thay đổi tất cả
Chúng ta đứng lên rồi lại ngã gục
Chúng ta sẽ yêu rồi sau đó bị lạc
Trong ánh sáng sau màn đêm

Giờ ta không lẻ loi
Bạn là lí do để tôi
Ngẩng cao đầu bước tiếp
Chúng ta chiếm trọn ánh hào quang
Chúng ta đang trên sàn
Được bao bọc trong những cánh tay
Giúp ta cảm thấy an toàn

Chúng ta có một cơ hội
Đi đến những nơi chúng ta đi
Bạn đã chỉ cho tôi
Và bây giờ tôi đã thấy nó tôi biết
Đó là mãi mãi chúng ta là mãi mãi

Chúng ta sẽ thay đổi tất cả
Chúng ta đứng lên rồi lại ngã gục
Chúng ta sẽ yêu rồi sau đó bị lạc
Trong ánh sáng sau màn đêm

Bạn và tôi
Chúng ta là ánh sáng sau màn đêm
Bạn và tôi
Chúng ta là ánh sáng sau màn đêm

Chúng ta sẽ thay đổi tất cả
Chúng ta đứng lên rồi lại ngã gục
Chúng ta sẽ yêu rồi sau đó bị lạc
Trong ánh sáng sau màn đêm

 

×
Quay lại
Top