[Lyrics] Come Sail Away - Styx

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

I'm sailing away, set an open course
for the virgin sea
I've got to be free, free to face the life thats
ahead of me
On board, I'm the captain, so climb aboard
Well search for tomorrow on every shore
And I'll try, oh lord, I'll try to carry on


I look to the sea,
reflections in the waves
spark my memory
Some happy, some sad
I think of childhood friends
and the dreams we had
We live happily forever,
so the story goes
But somehow we missed out

on that pot of gold
But we'll try best that
we can _ what? _ to carry on

A gathering of angels appeared
above my head
They sang to me this song of hope,
and this is what they said
They said: come sail away, come sail away

Come sail away with me (tonight)
Come sail away, come sail away
Come sail away with me

Come sail away, come sail away
Come sail away with me (babe)

Come sail away, come sail away
Come sail away with me


I thought that they were angels,
but to my surprise
They climbed aboard _ their starship
and headed for the skies
Singing: come sail away, come sail away
Come sail away with me (tonight)
Come sail away, come sail away
Come sail away with me (babe)
Come sail away, come sail away

Come sail away with me
Come sail away, come sail away
Come sail away with me
Tôi thả bườm ra khơi, ra tiến trình lướt sóng
_ đi tìm biển còn trinh
Tôi muốn có tự do, tự do đâu mặt với
_ đời tôi phía trước

trên tàu, tôi là thuyền trưởng, hãy lên tàu đi
tìm kiếm cho có tương lai _ trên bờ khắp nơi
tôi sẽ cố, lại chúa, tôi sẽ _ luôn tiếp tục đi
Tôi ngó ra ngoài khơi,
phản chiếu trên làn sóng
_ phát lửa hồi ức tôi
Buồn có vui cũng nhiều
Tôi nhớ các bạn xưa
_ và những ước _ mơ chung

Chúng ta sống vui suốt đời
_ y như chuyện đời xưa
Không hiểu sao mình bỏ lỡ
_ dịp lấy được châu báu
Nhưng mình cố _ hết sức
_ hết lòng _ hát đi _ luôn tiếp tục đi
Một đám thiên thần đang tụ tập xuất hiện
trên đầu của tôi
Họ cùng nhau hát tôi nghe hy vọng,

và họ nói tôi như vầy:
Họ nói thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi
Thả bườm ra khơi với tôi (tối nay).
Thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi
Thả bườm ra khơi với tôi.
Thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi
Thả bườm ra khơi với tôi (em à).
Thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi
Thả bườm ra khơi với tôi.

Tôi tưởng ai cũng là thiên thần,
nhưng tôi thật ngạc nhiên
Họ trèo lên tàu thiên hà họ
và chỉa mũi hướng lên trời
và hát: thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi
Thả bườm ra khơi với tôi (tối nay).
Thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi
Thả bườm ra khơi với tôi (em à).
Thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi

Thả bườm ra khơi với tôi.
Thả bườm ra khơi, thả bườm ra khơi
Thả bườm ra khơi với tôi.


 
×
Quay lại
Top