[Lyrics] Change Of Heart - Atozzio

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️An address book full of numbers
With no one I really wanna call
I been thinkin bout you all summer
Your friends say you're comin back this fall

I know those things I said to you before, girl
But that was when I didn't wanna fall
But now I really feel I'm goin under

Cause I didn't read the writings on the wall

I spend my whole day thinking of you
& everything I said I wouldn't do (oooo baby)
But if we get together I know you will hold me down (I know you'll hold me down)
I know I said I wasn't lookin for love (I wasn't)
But you the type of girl I know I could trust (I know it)
& if we get together I know you will hold me down (me down)


And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
(You make me have a change)
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart

Do you think about me still I wonder?
Cause I don't hear from you anymore, at all (anymore at all)
I used to be the one that you'd run to (you'd run to)
Any time you needed just to talk
& now I'm all alone & it's my fault that I let you get away

I broke the chance to love you
& there's no one who makes me feel this way
It's getting harder pretending that I'm cool & I'm okay (ok, ok, ok)

I spend my whole day thinking of you
& everything I said I wouldn't do (oooo baby)
But if we get together I know you will hold me down (I know you'll hold me down)

I know I said I wasn't lookin for love (I wasn't)
But you the type of girl I know I could trust (I know it)
& if we get together I know you will hold me down (me down)

Cause baby...
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
(You make me have a change)
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart


What do I have to do? Yeah yeah yeah
To bring me back to you (oh girl)
If you know what I'm going through
Maybe you'd give me the chance to prove that I...

I spend my whole day thinking of you
& everything I said I wouldn't do (oooo baby)
But if we get together I know you will hold me down (down)
I know I said I wasn't lookin for love

But you the type of girl I know I could trust
& if we get together I know you will hold me down

And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
(You make me have a change)
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
Một cuốn sổ danh bạ ghi đầy những số điện thoại

Mà tôi chẳng muốn gọi cho ai
Tôi đã nghĩ về em cả mùa hè
Bạn em nói em sẽ quay về mùa thu này

Tôi biết rõ những điều tôi đã nói với em trước đây,
Nhưng đó là khi tôi không muốn phải đầu hàng
Giờ đây tôi thực sự chán nản
Bởi tôi đã không đọc những dòng chữ trên tường

Tôi dành cả ngày nghĩ về em

Và tất cả những điều tôi nói mà chẳng hề làm
Nhưng nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi
Tôi biết mình đã nói "Tôi không hề kiếm tìm tình yêu"
Nhưng em là người tôi có thể tin tưởng (Tôi biết mà)
Và nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi

Nhưng giờ con tim tôi đã thay đổi
(Em khiến tôi thay đổi)
Và giờ con tim tôi đã thay đổi


Em có nghĩ về tôi không, tôi vẫn tự hỏi
Bởi tôi không hề nghe được tin tức gì từ em nữa
Tôi từng là người em chạy đến bên
Mỗi khi em cần trò chuyện
Và giờ tôi cô đơn
Là lỗi của tôi cả khi tôi để em trốn thoát
Tôi đã đánh mất cơ hội nói lời yêu
Chẳng còn ai khác khiến tôi cảm thấy như thế

Càng khó hơn khi phải giả bộ tôi vẫn ổn, tôi không sao...

Tôi dành cả ngày nghĩ về em
Và tất cả những điều tôi nói mà chẳng hề làm
Nhưng nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi
Tôi biết mình đã nói "Tôi không hề kiếm tìm tình yêu"
Nhưng em là người tôi có thể tin tưởng (Tôi biết mà)
Và nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi

Bởi vì... giờ con tim tôi đã thay đổi

(Em khiến tôi thay đổi)
Và giờ con tim tôi đã thay đổi

Tôi phải làm gì đây?
Để mang em quay trở lại
Nếu em biết được tôi phải trải qua những gì
Biết đâu em lại cho tôi cơ hội để chứng tỏ với em rằng tôi...

Tôi dành cả ngày nghĩ về em
Và tất cả những điều tôi nói mà chẳng hề làm

Nhưng nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi
Tôi biết mình đã nói "Tôi không hề kiếm tìm tình yêu"
Nhưng em là người tôi có thể tin tưởng (Tôi biết mà)
Và nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi

Và giờ con tim tôi đã thay đổi
(Em khiến tôi thay đổi)
Và giờ con tim tôi đã thay đổi

An address book full of numbers
With no one I really wanna call
I been thinkin bout you all summer
Your friends say you're comin back this fall

I know those things I said to you before, girl
But that was when I didn't wanna fall
But now I really feel I'm goin under

Cause I didn't read the writings on the wall

I spend my whole day thinking of you
& everything I said I wouldn't do (oooo baby)
But if we get together I know you will hold me down (I know you'll hold me down)
I know I said I wasn't lookin for love (I wasn't)
But you the type of girl I know I could trust (I know it)
& if we get together I know you will hold me down (me down)


And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
(You make me have a change)
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart

Do you think about me still I wonder?
Cause I don't hear from you anymore, at all (anymore at all)
I used to be the one that you'd run to (you'd run to)
Any time you needed just to talk
& now I'm all alone & it's my fault that I let you get away

I broke the chance to love you
& there's no one who makes me feel this way
It's getting harder pretending that I'm cool & I'm okay (ok, ok, ok)

I spend my whole day thinking of you
& everything I said I wouldn't do (oooo baby)
But if we get together I know you will hold me down (I know you'll hold me down)

I know I said I wasn't lookin for love (I wasn't)
But you the type of girl I know I could trust (I know it)
& if we get together I know you will hold me down (me down)

Cause baby...
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
(You make me have a change)
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart


What do I have to do? Yeah yeah yeah
To bring me back to you (oh girl)
If you know what I'm going through
Maybe you'd give me the chance to prove that I...

I spend my whole day thinking of you
& everything I said I wouldn't do (oooo baby)
But if we get together I know you will hold me down (down)
I know I said I wasn't lookin for love

But you the type of girl I know I could trust
& if we get together I know you will hold me down

And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
(You make me have a change)
And now I have a change of heart, oooo heart, change of heart
Một cuốn sổ danh bạ ghi đầy những số điện thoại

Mà tôi chẳng muốn gọi cho ai
Tôi đã nghĩ về em cả mùa hè
Bạn em nói em sẽ quay về mùa thu này

Tôi biết rõ những điều tôi đã nói với em trước đây,
Nhưng đó là khi tôi không muốn phải đầu hàng
Giờ đây tôi thực sự chán nản
Bởi tôi đã không đọc những dòng chữ trên tường

Tôi dành cả ngày nghĩ về em

Và tất cả những điều tôi nói mà chẳng hề làm
Nhưng nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi
Tôi biết mình đã nói "Tôi không hề kiếm tìm tình yêu"
Nhưng em là người tôi có thể tin tưởng (Tôi biết mà)
Và nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi

Nhưng giờ con tim tôi đã thay đổi
(Em khiến tôi thay đổi)
Và giờ con tim tôi đã thay đổi


Em có nghĩ về tôi không, tôi vẫn tự hỏi
Bởi tôi không hề nghe được tin tức gì từ em nữa
Tôi từng là người em chạy đến bên
Mỗi khi em cần trò chuyện
Và giờ tôi cô đơn
Là lỗi của tôi cả khi tôi để em trốn thoát
Tôi đã đánh mất cơ hội nói lời yêu
Chẳng còn ai khác khiến tôi cảm thấy như thế

Càng khó hơn khi phải giả bộ tôi vẫn ổn, tôi không sao...

Tôi dành cả ngày nghĩ về em
Và tất cả những điều tôi nói mà chẳng hề làm
Nhưng nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi
Tôi biết mình đã nói "Tôi không hề kiếm tìm tình yêu"
Nhưng em là người tôi có thể tin tưởng (Tôi biết mà)
Và nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi

Bởi vì... giờ con tim tôi đã thay đổi

(Em khiến tôi thay đổi)
Và giờ con tim tôi đã thay đổi

Tôi phải làm gì đây?
Để mang em quay trở lại
Nếu em biết được tôi phải trải qua những gì
Biết đâu em lại cho tôi cơ hội để chứng tỏ với em rằng tôi...

Tôi dành cả ngày nghĩ về em
Và tất cả những điều tôi nói mà chẳng hề làm

Nhưng nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi
Tôi biết mình đã nói "Tôi không hề kiếm tìm tình yêu"
Nhưng em là người tôi có thể tin tưởng (Tôi biết mà)
Và nếu mình bên nhau, tôi biết em sẽ chế ngự tôi

Và giờ con tim tôi đã thay đổi
(Em khiến tôi thay đổi)
Và giờ con tim tôi đã thay đổi

 
×
Quay lại
Top