[Lyrics] Calling My Angel - Jason Derulo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Found myself in a dark room all day
(All day, all day, all day)
Hoping the silence
Would take this pain away
(Away, away
Cos no one else is here
To wipe away my tears
When they fall (oh no)

And no one hears me screaming,
But these four walls

So I'm calling out your name
Hoping you'd hear me (hear me)
Got both hands on my heart
Hoping you'd feel me (feel me)
Cos baby I feel you when I close my eyes
Calling out for you, I can't sleep at night

[*]
Can someone help me find my angel
Cos every breath I take without, is painful
Please someone, help me find my angel
Cos I know she's hear me calling
Hear me calling, calling, calling for my angel
Calling for my angel, I'm calling for my angel
Wherever I'll be,

Calling, calling, calling for my angel
Calling for my angel, I'm calling for my angel

Now, who's gonna pick me up
When I fell down (down)
You left with a part of me
The air is thinning,
It's getting so hard to breathe
(Breathe, breathe)

Breathe,
Try to take the pain away with this pen
But I just keep writing your name over again
No one can take your place (no)
Life without you is impossible

So I'm calling out your name
Hoping you'd hear me (hear me)
Got both hands on my heart

Hoping you'd feel me (feel me)
Cos baby I feel you when I close my eyes
Calling out for you, cos I need you in my life
[*]

Yeah hmmm
Just put your hands in the air
If you're missing somebody
Come home

Cos I can't handle this alone
[*]
Cả ngày tìm kiếm chính mình trong phòng tối
(Cả ngày, cả ngày)
Hy vọng sự lặng thinh
Sẽ mang nỗi đau xa đi
(xa đi)

Bởi vì chẳng có ai khắc ở đây
để lau khô dòng lệ khóe mắt
khi tuôn rơi.
Và chẳng có ai nghe thấy tiếng anh kêu gào
Ngoài 4 bức tường này.

Thế nên anh gọi to tên em
Hy vọng em sẽ nghe thấy (nghe thấy anh)
Đặt cả hai tay lên trái tim

Hy vọng em sẽ hiểu anh (hiểu anh)
Em ơi, bởi vì anh cảm thấy em khi nhắm mắt lại
Gọi tên em, đêm anh không thể ngủ được.
[*]
Ai đó có thể giúp tìm thiên sứ của tôi không
Vì mỗi nhịp thở chẳng là gì khác ngoài nỗi đau
Ai đó hãy giúp tôi tim thiên sứ của tôi
Bởi vì tôi biết cô ấy đang nghe thấy tôi gọi

Nghe thấy tôi gọi, gọi, gọi thiên sứ của tôi
kêu gọi em, thiên sứ của tôi
Bất cứ đâu tôi sẽ đến,
Gọi em, thiên sứ của tôi
đang gọi em, thiên sứ của tôi

Giờ đây ai sẽ đón nhận tôi
Khi tôi vấp ngã
Em ra đi với một nửa của tôi

Không khí mỏng đi
Trở nên khó thở
(Thở, thở)
Thở,
Cố gắng mang nỗi đau đi xa với cây bút này
Nhưng anh cứ viết đi viết lại tên em
Chẳng ai có thể thay thế em
Cuộc đời thiếu em thật không dễ dàng


Thế nên anh gọi tên em
Hy vọng em sẽ nghe thấy, nghe thấy anh
Đặt hai tay lên trái tim
Hy vọng em sẽ hiểu anh (hiểu anh)
Em ơi, bởi vì anh cảm thấy em khi nhắm mắt lại
Gọi tên em, bởi vì anh cần có em trong cuộc đời
[*]

Phải hmmm

Hãy đặt tay bạn vào không khí
Nếu như bạn đang nhớ ai đó
về nhà thôi.
Bởi vì tôi không thể giữ mãi sự lạc lõng này.
[*]

 
×
Quay lại
Top