[Lyrics] Celebrate You - Corbin Bleu

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️CELEBRATE YOU


Oo oh, oo oh .. aah

Everyday is the right day
Its easy to understand
Cause you get the chance
and you take it

Make it the best you can make it
Why should you hold back?

Its the time of your life
You it's
don't want to miss out.
On right here and now
Theres so many reasons why
You dont wanna stop

Its your chance, live it up
And everything you do
Celebrate you (Oo oh)
Celebrate you (Oo oh)
Ah

Everytime is the right time
So make every second count
Go for your dream, you can live it

Reach for the skies, no limit
Celebrate what youre all about
Ouuuuh!

Its the time of your life
You dont want him to stop
on right here and now
Theres so many reasons why
You dont wanna stop

Heres your chance, live it up
And everything you do
Celebrate you

You, come on,
make the party last forever and ever
Have the best time youve ever had
Then go break free, yeah!

Celebrate you


Everyone has a reason (reason)
A reason to celebrate, yeah
Cause you get the chance
and you take it
Make it the best you can make it
What you waiting for today?

Its the time of your life
You dont want him to stop

On right here and now
Theres so many reasons why
You dont wanna stop
Its your chance, live it up
And everything you do
Celebrate you
Everybody now!
Celebrate
celebrate

celebrate
(Ooh)
And everything you do
Celebrate you
Celebrate you
Celebrate you
Celebrate you
CHÚC MỪNG CẬU


Oo oh, oo oh .. aah

Mỗi ngày là một ngày tốt
Dễ hiểu mà
Bởi vì cậu luôn có một cơ hội mới
Và cậu hãy tóm lấy nó
Thực hiện nó hết sức có thể
Sao phải giữ lấy ư?


Đó sẽ là khoảnh khác của đời cậu
Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ đâu
Ngay bây giờ và ở đây
Có quá nhiều lí do tại sao
Nhưng cậu không muốn dừng lại
Đó là cơ hội của cậu, đừng bỏ phí
Và tất cả những gì tôi làm là
Chúc mừng cậu (Oo oh)
Chúc mừng cậu (Oo oh)

Ah

Lúc nào cũng là một thời khắc
Vậy hãy đếm từng giây
Để đi đến ước mơ, cậu có thể đạt dc
Vương xa hơn nữa, đừng tự giới hạn
Chúc mừng tất cà những gì cậu đã đạt dc
Ouuuuh!

Đó sẽ là khoảnh khác của đời cậu

Cậu sẽ không muốn nó dừng lại đâu
Ngay bây giờ và ở đây
Có quá nhiều lí do tại sao
Nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại
Đó là cơ hội của cậu, đừng bỏ phí
Và tất cả những gì tôi làm là
Chúc mừng cậu

Này, đến đây

Hãy làm bữa tiệc kéo dài mãi mãi và mãi mãi
Hãy trải qua thời khắc tuyệt nhất mà cậu từng có
Và mở ra cánh cửa tự do, yeah!

Chúc mừng cậu

Ai cũng có một lí do(lí do)
Một lí do để chức mừng, yeah
Vì cậu luôn có một cơ hội mới

Và cậu hãy tóm lấy nó
Thực hiện nó hết sức có thể
Cậu còn chờ đợi gì ở hiện tại?

Đó sẽ là khoảnh khác của đời cậu
Cậu sẽ không muốn nó dừng lại đâu
Ngay bây giờ và ở đây
Có quá nhiều lí do tại sao
Nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại

Đó là cơ hội của cậu, đừng bỏ phí
Và tất cả những gì tôi làm là
Chúc mừng cậu
Tất cả mọi người, ngay bây giờ!
Chúc mừng
Chúc mừng
Chúc mừng
(Ooh)
Và tất cả những gì tôi làm là

Chúc mừng cậu
Chúc mừng cậu
Chúc mừng cậu
Chúc mừng cậu 
×
Top Bottom