[Lyrics] Can't Fall Down - Natasha Bedingfield

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm at the point of almost breaking now
I've knocked on every door in this cold town
(Yeah)
The higher you go the harder you fall
If I wanna be safe then I just stay small
Wanna grow to the sky where it's beautiful
But I can't see that from the forest floor

How can I hold it together
When nothing I try makes it better
I just wanna lay here forever
Cus if I don't get up, then I can't fall down

There is no manual for a broken heart
I want to use it but it's all in parts
(Oh)
The more you fall in, The harder to see
If this time it's different will I want to release
And I don't know if I have it in me
To love again in a face of defeat

How can I hold it together
When nothin I try makes it better
Just wanna lay here forever
Us if I don't get up then I can't fall down
(Yeah yeah yeah, oh)
(And if I don't get up I won't let me down)

Hope is irresistible
Hope is irresistible
Cus if I don't get up one day I will some how

Nothing I try makes it better
I just wanna lay here forever
Cus if I don get up then I can't fall down
And if I don't get up it can let me down
If I can't get up now one day I will somehow
Cus if I don't get up one day I will somehow.
Giờ tôi đang ở thời điểm gần như suy sụp
Tôi đã gõ cửa từng nhà trong thị trấn lạnh lẽo này
(Vâng)
Càng lên dốc càng khó đi hơn rồi bạn té ngã
Liệu tôi muốn được an toàn rồi sau đó tôi chỉ dừng lại với điều nhỏ nhoi
Rất muốn vươn lên tận bầu trời xinh đẹp
Nhưng tôi chẳng thể thấy điều đó từ tầng rừng trùng điệp.

Làm thế nào tôi có thể hàn gắn điều đó lại
Khi chẳng điều gì tôi cố gắng lại đi theo chiều hướng tốt
Tôi chỉ muốn nằm ở đây mãi mãi
Vì nếu tôi chẳng thức giấc thì tôi chẳng thể suy sụp.

Chẳng có chỉ dẫn nào cho trái tim tan vỡ
Tôi muốn sử dụng nhưng đó lại là tất cả mọi phần
(Ôi)
Bạn càng lùi bước lại càng khó thấy
Nếu thời gian khác biệt đi, liệu tôi sẽ muốn mình được giải thoát?
Và tôi chẳng biết liệu có điều đó trong tôi
Để yêu một lần nữa trong một bộ mặt thảm bại.

Làm thế nào tôi có thể hàn gắn điều đó lại
Khi chẳng điều gì tôi cố gắng lại đi theo chiều hướng tốt
Tôi chỉ muốn nằm ở đây mãi mãi
Vì nếu tôi chẳng thức giấc thì tôi chẳng thể suy sụp.
(Vâng, vâng, vâng, ôi)
(Và nếu tôi chẳng thức giấc tôi sẽ chẳng thất vọng).

Hy vọng là không sao cưỡng lại
Hy vọng là không sao cưỡng lại
Vì nếu tôi chẳng thức giấc thì ngày nào đó tôi sẽ ra sao ?

Chẳng điều gì tôi cố gắng lại đi theo chiều hướng tốt
Tôi chỉ muốn nằm ở đây mãi mãi
Vì nếu tôi chẳng thức giấc thì tôi chẳng thể suy sụp.
Và nếu tôi chẳng thức giấc điều đó có thể khiến tôi thất vong
Nếu giờ tôi chẳng thức giấc thì ngày nào đó tôi sẽ ra sao
Vì nếu tôi chẳng thức giấc thì ngày nào đó tôi sẽ ra sao

 
×
Quay lại
Top