[Lyrics] Can You Feel It Tonight - One Night Only

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When I'm on my own, I can be who I want to
There's another world on my bedroom walls
Can I get there someday,
Can I get there someday

It could be yours, the world we see
The future's ours, stand close to me
Here we are, our dreams in sight
We'll come together
Can you feel it tonight?
Can you feel it tonight?

So I ran for days
And now I found my way
And as the streets race past
I just won't look back
Can I make it someday,
Can I make it someday

It could be yours, the world we see
The future's ours, stand close to me
Here we are, our dreams in sight
We'll come together
Can you feel it tonight?
Can you feel it tonight?

Oh...

It could be yours, the world we see
The future's ours, stand close to me
Here we are, our dreams in sight
We'll come together
Can you feel it tonight?
Can you feel it tonight?
Ở một mình, yôi có thể là người tôi muốn
Có một thế giới khác trên bức tường phòng tôi
Tôi có thể tới đó một ngày nào đó chăng
Tôi có thể tới đó một ngày nào đó chăng

Thế giới ta thấy có thể là của bạn
Tương lai của chúng ta, hãy đứng gần bên tôi
Ở nơi đây, giấc mơ của ta đã trong tầm ngắm
Chúng ta sẽ đến với nhau
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?

Vì vậy tôi đã trốn chạy ngày qua ngày
Và giờ tôi đã tìm thấy lối thoát cho chính mình
Vì những con đường đã từng chạy vượt qua
Tôi sẽ không ngoái nhìn lại
Tôi có thể làm được một ngày nào đó chăng
Tôi có thể làm được một ngày nào đó chăng

Thế giới ta thấy có thể là của bạn
Tương lai của chúng ta, hãy đứng gần bên tôi
Ở nơi đây, giấc mơ của ta đã trong tầm ngắm
Chúng ta sẽ đến với nhau
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?

oh...

Thế giới ta thấy có thể là của bạn
Tương lai của chúng ta, hãy đứng gần bên tôi
Ở nơi đây, giấc mơ của ta đã trong tầm ngắm
Chúng ta sẽ đến với nhau
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?
Đêm nay bạn có cảm thấy điều đó?

 
×
Top Bottom