[Lyrics] Busted (Vanessa and Candace) - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I can see the things you doin'
And you think that I'm naieve
But when I get the goods on you
She'll finally believe

She says it's all just drama
But every bubble's got to pop
She's gonna see just what your doin'

And then your finally gonna have to STOP!
Don't think your gonna win this time
Cause' you better believe I'm gonna drop a dime
On you

I'll get ya!
I'll get ya!
And when I do your gonna be busted!
BUSTED!
I don't wanna put the hurt on you
But you better believe me when I tell you
That I finally got the dirt on you

YOUR BUSTED!
Yeah, she's finally gonna see your lie
This is how it's gonna be
When she finds out that I was always right

YOUR BUSTED!
Tôi có thể thấy những điều các người đang làm
Và các người nghĩ rằng tôi ngây thơ
Nhưng đến khi tôi đưa bằng chứng ra trước mặt các người
Mẹ sẽ hoàn toàn tin tưởng

Mẹ nói tất cả chỉ là một vở kịch
Nhưng mọi bong bóng đều phải vỡ
Mẹ sẽ thấy những gì các người đang làm

Và rồi các người bắt buộc phải DỪNG LẠI!
Đừng có nghĩ các người sẽ thắng lần này
Vì tốt hơn hết các người nên tin rằng tôi sẽ giảm nhẹ tội cho một phần
Các ngươi

Tôi sẽ bắt quả tang các người!
Tôi sẽ bắt quả tang các người!
Và khi tôi làm thế các người sẽ bị lật tẩy
LẬT TẨY!
Tôi không muốn làm các người đau khổ
Nhưng các người nên tin rằng khi tôi nói với các người
Rằng tôi đã biết hết các việc bẩn thỉu các người đã làm

CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ LẬT TẨY!
Yeah, mẹ sẽ hoàn toàn nhìn thấy những lời nói dối của các người
Nó sẽ phải như thế này
Khi mẹ phát hiện ra rằng tôi đã luôn luôn đúng

CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ LẬT TẨY!

 
×
Top Bottom