[Lyrics] Broken Arrow - Pixie Lott

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️What do you do when you’re stuck,
Because the one that you love,
Has pushed you away,
And you can’t deal with the pain,
And now you’re trying to fix me,
Mend what he did,
I’ll find the piece that i’m missing,
But I still miss him,

I miss him, i’m missing him,
Oh I miss him, I miss him i’m missing him

And you’re sitting in the front row,
Wanna be first in line,
Sitting by my window,
Giving me all your time,
You could be my hero,
If only I could let go,

But his love has still hit me,
Like a broken arrow.
Like a broken arrow.

He’s the thorn in my flesh
That I can’t take out
He’s stealing my breath
When you’re around,
And now you’re trying to convince me,

He wasn’t worth it,
But you can’t complete me,
It’s the thought that he’s missing,

I miss him, I’m missing him,
Oh I miss him I miss him, i’m missing him,

And you’re standing in the front row,
Wanna be first in line,
Sitting by my window,

Giving me all your time,
You could be my hero,
If only I could let go,
But his love has still hit me,
Live a broken arrow,
Like a broken arrow.

What do you do
When your hearts in two places?

You feel great but you’re torn inside.
You feel love but you just can’t embrace it,
When you found the right one at the wrong time.

And you’re
Standing in the front row,
Wanna be first in line,
Sitting by my window,
Giving me all your time,

You could be my hero,
If only I could let go,
But his love still hit me,
Like a broken arrow
Like a broken arrow
Anh làm gì khi bế tắc
Vì người duy nhất anh yêu
Đã ruồng bỏ anh

Và anh chẳng thể chịu nổi với nỗi đau
Giờ đây anh đang cố gắng thay đổi em,
Sửa chữa những điều anh đã làm,
Em sẽ tìm lại những thứ mà em đang đánh mất
Nhưng em vẫn nhớ anh ấy
Em nhớ anh ấy, em đang nhớ anh ấy
Ôi em nhớ anh ấy, em nhớ anh ấy

Và anh đang ngồi trước hàng cây

Muốn là người đứng hàng đầu
Ngồi trước cửa sổ của em
Dành hết thời gian của anh cho em
Anh có thể trở thành người hùng của em
Giá mà em có thể để mặc
Nhưng tình yêu của anh ấy vẫn làm em đau khổ
Như một mũi tên đã bị gãy
Như một mũi tên đã bị gãy


Anh ấy là gai nhọn đâm vào d.a thịt của em
Rằng em chẳng thể lấy nó ra
Anh ấy cướp đi hơi thở của em
Khi anh ở quanh đây
Và giờ đây anh đang cố làm em tin tưởng
Anh ấy không đáng bị như vậy
Nhưng anh chẳng thể làm được
Đấy là những điều anh ấy đang thiếu


Em nhớ anh ấy, em đang nhớ anh ấy
Ôi em nhớ anh ấy, em nhớ anh ấy

Và anh đang ngồi trước hàng cây
Muốn là người đứng hàng đầu
Ngồi trước cửa sổ của em
Dành hết thời gian của anh cho em
Anh có thể trở thành người hùng của em
Giá mà em có thể để mặc

Nhưng tình yêu của anh ấy vẫn làm em đau khổ
Như một mũi tên đã bị gãy
Như một mũi tên đã bị gãy

Anh làm gì
Khi trong tim anh ở hai nơi?
Anh cảm thấy tuyệt vời nhưng trong anh nhỏ lệ
Anh cảm thấy tình yêu nhưng chẳng thể nắm giữ nó
Khi anh nhận ra người dành cho mình tại thời khắc sai lầm


Và anh
Đang ngồi trước hàng cây
Muốn là người đứng hàng đầu
Ngồi trước cửa sổ của em
Dành hết thời gian của anh cho em
Anh có thể trở thành người hùng của em
Giá mà em có thể để mặc
Nhưng tình yêu của anh ấy vẫn làm em đau khổ

Như một mũi tên đã bị gãy
Như một mũi tên đã bị gãy

 

×
Quay lại
Top