[Lyrics] Bottle Pop - The Pussycat Dolls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Tôi BOTTLE POP


All them other models bottling
Like mamas bottle tasty
If you pop my bottle all them models gonna hate me

[Chorus]
When my bottle pop

When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)

Every girl dreams of putting herself in pearls
Wanna be the fast driver of a shiny car
But are good girls suddenly the bad girls
just because they wanna be a movie star


[Chorus]
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)
When my bottle pop
When my bottle pop

When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)

Every girl feels this world belongs to her
No matter who make her purr she's a super star
Now the worry is us my girl with curves
That'll make you smell the burn when her bottle pops

[Chrous]

When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop

(Shake Me)


When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)
When my bottle pop
When my bottle pop

When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)

You turn me on
You shake me up
So don't cha wanna take me?
Just because
I'm the chosen one

Oh them models gonna hate me

All them other models bottling
Like mamas bottle tasty
If you pop my bottle all them models gonna hate me

[Chorus]
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop

When my bottle pop
(Shake Me)
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)

When my bottle pop

(Shake Me)

[Chorus]
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)
When my bottle pop

When my bottle pop
When my bottle pop
When my bottle pop
(Shake Me)
VỎ BỌC VỠ ĐI


Tất cả, những người mẫu khác đều tự đóng khuôn mình
Như những chai mamas ngọt ngào

Nếu anh đập vỡ cái vỏ bọc của tôi thì họ sẽ ghét tôi mất

[Chorus]
Các cô gái đều mơ mình trờ thành những viên ngọc quý
Tay lái lụa của một chiếc xe sáng bóng
Những cô gái ngoan bỗng trở nên hư thân
Chỉ vì họ muốn làm ngôi sao điện ảnh

[Chorus]
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi

Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)


Các cô gái đều cảm giác Thế giới này chỉ thuộc về mình
Không gì ảnh hưởng được họ hết ừ...ừ...họ là siêu sao đấy
Bây giờ điều tụi tôi lo lắng là họ trở nên vênh váo mất rồi
Điều này làm anh có mùi như một đám cháy nếu cái vỏ bọc đó của cô ấy bị vỡ

[Chorus]
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi

Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)

Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi

Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)


Anh vực tôi dậy
Đẩy tôi ra ngoài
Không muốn tôi à?
Chỉ vì
Tôi là người được chọn
Oh! Họ, những người mẫu sẽ ghét tôi lắm đây

Tất cả, những người mẫu khác đều tự đóng khuôn mình
Như những những chai mamas ngọt ngào

Nếu anh đập vỡ cái vỏ bọc của tôi thì họ sẽ ghét tôi mất

[Chorus]
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi

Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)

Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)


Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi

Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động)
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
Khi vỏ bọc của tôi vỡ đi
(Làm tôi lay động) 
×
Top Bottom