[Lyrics] Body Song - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Head, shoulders, knees and toes
That's the way your body goes
Head, shoulders, knees and toes
That's the way your body goes.

Can you take your head?
Can you take your shoulders?
Can you take your knees?

Can you take your twinkle toes?
Cái Đầu nè, hai vai nè, hai đầu gối và những ngón chân nè
Đó là cách mà th.ân thể của bạn đi
Cái Đầu nè, hai vai nè, hai đầu gối và những ngón chân nè
Đó là cách mà th.ân thể của bạn đi.

Bạn có thể mang theo cái đầu của bạn?
Bạn có thể mang theo hai vai của bạn?

Bạn có thể mang theo hai đầu gối của bạn?
Bạn có thể mang theo những ngón chân lấp lánh của bạn?

 
×
Quay lại
Top