[Lyrics] Bigger Than The World - Justin Timberlake

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

I think my heart might explode
Cause now I feel ---
From my head down to my toes
And I can't handle nothin' else

I'm starring at the mirror at this clothes
That is funny, they mean about as much as yesterday
Something is calling me home, me home

I can hear your voice and I'm not afraid

Now I know I'm just a girl
Trying to make my way through this life
Now I feel bigger then the world
With your hand in mine

Like a speeding bullet
Trying to make my way back through the night
And now I feel bigger then the world

With your hand in mine

Boy, I'll take care of your storm
Let's sneek right pass the cloud of where it sworn
And I can handle the people
They're just pebble on the long, long road

I'm starring at the sky at those stars
And it's funny, they seem about as far as tomorrow
Something is calling me home, me home

And I'm not afraid

Cause I can see everything from high above
The Earth is a little place next to my love
I can be --- where you are
Just look for me in the sky, not that far

Now I know I'm just a girl
Trying to make my way through this life
Now I feel bigger then the world

With your hand in mine

Like a speeding bullet
Trying to make my way back through the night
And now I feel bigger then the world
With your hand in mine

Now I feel bigger then the tree
Thats holding leaves
Bigger then the mountains

That touch the sea
Bigger then the night
That needs to stay
Bigger then the waves
That crash the bay

Bigger oh ooh, bigger oh ooh
Bigger oh ooh, oh oh ooh

Tôi nghĩ trái tim mình sẽ bùng nổ
Vì bây giờ tôi cảm thấy ---
Từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân
Và tôi không thể chịu đựng điều gì khác nữa

Tôi nhìn chòng chọc vào bộ đồ trong gương
Buồn cười quá, cũng như hôm qua thôi
Điều gì đó đang kêu gọi tôi trở về nhà

Tôi có thể nghe giọng của anh và tôi không sợ hãi

Giờ tôi biết tôi chỉ là một cô gái (???)
Cố gắng vạch con đường trong cuộc đời này
Giờ đây tôi cảm thấy rộng lớn hơn cả thế giới này
Khi bàn tay anh trong tay tôi

Như một viên đạn xé gió
Cố tìm đường trở về trong đêm tối
Giờ đây tôi cảm thấy rộng lớn hơn cả thế giới này

Khi bàn tay anh trong tay tôi

Anh à, tôi sẽ giải quyết cơn bão tố của anh
Chúng ta lẻn qua đám mây tạo nên cơn bão đó
Và tôi có thể chịu đựng công chúng
Họ chỉ là sỏi đá trên một con đường dài, rất dài mà thôi

Tôi đang nhìn những ngôi sao trên bầu trời
Và buồn cười quá, chúng có vẻ cũng xa vời như ngày mai
Điều gì đó đang kêu gọi tôi trở về nhà

Và tôi chẳng hề sợ hãi

Vì tôi có thể nhìn mọi thứ từ trên cao
Trái Đất là một nơi nhỏ bé so với tình yêu của tôi
Tôi có thể --- chỗ của anh
Chỉ cần tìm kiếm tôi trên bầu trời, chẳng xa thế đâu

Giờ tôi biết tôi chỉ là một cô gái (???)
Cố gắng vạch con đường trong cuộc đời này
Giờ đây tôi cảm thấy rộng lớn hơn cả thế giới này

Khi bàn tay anh trong tay tôi

Như một viên đạn xé gió
Cố tìm đường trở về trong đêm tối
Giờ đây tôi cảm thấy rộng lớn hơn cả thế giới này
Khi bàn tay anh trong tay tôi

Giờ đây tôi cảm giác mình to lớn hơn tán cây
Đang xòe lá
Vĩ đại hơn những ngọn núi

Chạm tới biển cả
Bao la hơn cả bóng đêm
Cần phải hiện hữu
Dữ dội hơn cả những con sóng
Đập ầm ào vào bờ vịnh này

To lớn hơn, ôi, vĩ đại hơn
Bao la hơn, ô ô ô

 
×
Top Bottom