[Lyrics] Bells of Christmas - Frank Sinatra

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

The bells, the bells,
Ringing everywhere for the sound of christmas is in the air,
The bells, the bells,
From the steeple above, telling us it's the season of love,
Ring out,
Let the tale be told that inspires the dream of the young and old,
Love, love,
Let your hearts unfold, for the bells of christmas are ringing.


The bells, the bells,
On a wintry night, with the friendly fire burning warm and bright,
The bells, the bells,
On the steeple above, telling us it's the season of love.
Ring out,
Let the tale be told, that inspires the dream of the young and old,
Love, love,
Let your hearts unfold, for the bells of christmas are ringing.


The bells, the bells,
They've been here and now, to a world that almost forgotten how
The bells, the bells,
From the steeple above, telling us it's the season of love.
Ring out,
Let the tale be told that inspires the dream of the young and old,
Love, love,
Let your hearts unfold, for the bells of christmas are ringing.

The bells of christmas are ringing.
Những chiếc chuông, những chiếc chuông
Rung lên muôn nơi vì âm thanh của giáng sinh khắp không gian
Những chiếc chuông, những chiếc chuông
Từ phía trên tháp chuông, nhắn nhủ với chúng tôi rằng đây là mùa của tình yêu
Rung động
Hãy để câu chuyện được kể để truyền cảm hứng cho ước mơ của người trẻ và người già
Tình yêu, tình yêu

Hãy để trái tim của bạn rộng mở, bởi chiếc chuông của giáng sinh đang rung lên

Những chiếc chuông, những chiếc chuông
Trong đêm băng giá, với ngọn lửa gần gũi cháy rực ấm áp và sáng chói
Những chiếc chuông, những chiếc chuông
Từ phía trên tháp chuông, nhắn nhủ với chúng tôi rằng đây là mùa của tình yêu
Rung động
Hãy để câu chuyện được kể để truyền cảm hứng cho ước mơ của người trẻ và người già
Tình yêu, tình yêu

Hãy để trái tim của bạn rộng mở, bởi chiếc chuông của giáng sinh đang rung lên

Những chiếc chuông, những chiếc chuông
Họ đã ở đây lúc này, tới thế giới đã gần như đã quên như thế nào
Những chiếc chuông, những chiếc chuông
Từ phía trên tháp chuông, nhắn nhủ với chúng tôi rằng đây là mùa của tình yêu
Rung động
Hãy để câu chuyện được kể để truyền cảm hứng cho ước mơ của người trẻ và người già
Tình yêu, tình yêu

Hãy để trái tim của bạn rộng mở, bởi chiếc chuông của giáng sinh đang rung lên


 

×
Quay lại
Top