[Lyrics] Begin Again - Colbie Caillat

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

I can't get you out of the sunlight
I can't get you out of the rain
I can't get you back to that one time
Cos you and me are still recovering

So lets just, try to cool it down
the fighting, this feeling of flames
So lets try to slow it down

We crash when we race

oh this is not the way that it shouldn't
it's the way it should begin
it's the way it should begin, again
no, i never wanna fall apart,
never wanna break your heart
never wanna let you break my own
yes, i know we've said alot of things

that we probably didn't mean
but it's not too late to take them back
so, before you say you're gonna go..
i should probably let you know
that i never knew what i had..
i never knew what i had..

see i look for you in the morning
cos that's what my mind always calls

and i can't wait to get to the evening
cos that's when i want you the most

so lets try to cool it down
the fighting, this feeling of flames
so lets try to slow it down
we crash when we race

oh this is not the way that it shouldn't
it's the way it should begin

it's the way it should begin, again
no, i never wanna fall apart,
never wanna break your heart
never wanna let you break my own
yes, i know we've said alot of things
that we probably didn't mean
but it's not too late to take them back
so, before you say you're gonna go..
i should probably let you know

that i never knew what i had..
i never knew what i had..

but i know it now..
i wish i would've known before
how good we were..
or is it too late to come back
or is it's really over,
if it's really over..


but this is not the way that it shouldn't
it's the way it should begin
it's the way it should begin, again
no, i never wanna fall apart,
never wanna break your heart
never wanna let you break my own
yes, i know we've said alot of things
that we probably didn't mean

but it's not too late to take them back
so, before you say you're gonna go..
i should probably let you know
that i never knew what i had..

i never knew what i had.. (x4)
Em không thể để anh ngoài ánh nắng mặt trời

Em không thể để ngoài cơn mưa
Em không thể đem anh quay lại dù một lần
Vì anh và em vẫn đang tìm lại

Vậy hãy thử để nó dịu lại
Cuộc cãi vã, những cảm xúc nông nổi
Vậy hãy thử nguôi ngoai dần
Hai ta tan vỡ khi hai ta vội vàng

Ôi, điều đó không nên diễn ra theo cách như vậy

Đó là cách nó nên bắt đầu
Đó là cách nó nên bắt đầu, lần nữa
Không, em không bao giờ muốn chia lìa
Không bao giờ muốn làm tim anh tan nát
Không bao giờ muốn để anh làm chính em buồn đau
Ừ, em biết hai ta đã nói rất nhiều điều
Những điều chắc hẳn là đôi ta đã vô tình nói
Nhưng chưa quá muộn để lấy lại đâu
Nên trước khi anh nói, anh phải ra đi

Chắc rằng em muốn anh hiểu
Là em chưa bao giờ biết những gì mình đã có
Em chưa bao giờ biết những gì mình đã có

Nhìn, em tìm kiếm anh trong ban mai
Vì đó những điều mà tâm trí em luôn nhắc nhở
Và em không thể chờ đến tối
Vì đó là lúc em cần anh nhất

Vậy hãy thử để nó dịu lại

Cuộc cãi vã, những cảm xúc nông nổi
Vậy hãy thử nguôi ngoai dần
Hai ta tan vỡ khi hai ta vội vàng

Ôi, điều đó không nên diễn ra theo cách như vậy
Đó là cách nó nên bắt đầu
Đó là cách nó nên bắt đầu, lần nữa
Không, em không bao giờ muốn chia lìa
Không bao giờ muốn làm tim anh tan nát

Không bao giờ muốn để anh làm chính em buồn đau
Ừ, em biết hai ta đã nói rất nhiều điều
Những điều chắc hẳn là đôi ta đã vô tình nói
Nhưng chưa quá muộn để lấy lại đâu
Nên trước khi anh nói, anh phải ra đi
Chắc rằng em muốn anh hiểu
Là em chưa bao giờ biết những gì mình đã có
Em chưa bao giờ biết những gì mình đã có


Nhưng em biết rằng giờ đây…..
Em ước sao em có thể biết trước đây
Hai ta từng đẹp biết bao
Hay là đã quá muộn để trở lại
Hay là kết thúc thật rồi
Nếu kết thúc thật rồi

Ôi, điều đó không nên diễn ra theo cách như vậy
Đó là cách nó nên bắt đầu

Đó là cách nó nên bắt đầu, lần nữa
Không, em không bao giờ muốn chia lìa
Không bao giờ muốn làm tim anh tan nát
Không bao giờ muốn để anh làm chính em buồn đau
Ừ, em biết hai ta đã nói rất nhiều điều
Những điều chắc hẳn là đôi ta đã vô tình nói
Nhưng chưa quá muộn để lấy lại
Nên trước khi anh nói, anh phải ra đi
Chắc rằng em muốn anh hiểu

Là em chưa bao giờ biết những gì mình đã có
Em chưa bao giờ biết những gì mình đã có

Em chưa bao giờ biết những gì mình đã có (x4) 
×
Quay lại
Top