[Lyrics] What I Wanted To Say - Colbie Caillat

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
What I Wanted To Say

I should've done something
Again I did nothing
Watched us separate
What should I do now
Run and chase you down?
I can't hesitate

'Cause all I wanted to say was something real
All I want you to know is how I feel
All I wanted to give was my heart
But I'm stuck here at the start

It's on the tip of my tongue but I'm still afraid
Sometimes the only things words do is get in the way
Sometimes the easiest things are the hardest to say
But I don't want to lose you, drive you away
Don't want to confuse you, I need you to stay
Only wish you knew what I wanted to say
Only wish you knew what I wanted to say

My hands are shaking
I'm yours for the taking
Don't you hesitate
Please just do one thing
One small sign, something
Let's jump off the edge

'Cause all I want you to say is something real
All I wanted to know is how you feel
All I want you to give is your heart
But we're stuck here at the start

It's on the tip of my tongue but I'm still afraid
Sometimes the only things words do is get in the way
Sometimes the easiest things are the hardest to say
But I don't want to lose you, drive you away
Don't want to confuse you, I need you to stay
Only wish you knew what I wanted to say
Only wish you knew what I wanted to say

It's on the tip of my tongue but I'm still afraid
Sometimes the only things words do is get in the way
Sometimes the easiest things are the hardest to say
But I don't want to lose you

I don't wanna lose you
No I dont wanna lose you
No I dont wanna lose you

I should've done something, I should've done something
I should've done something but I never wanted to
I should've done something, I should've done something
I should've done something but I never wanted to
(I don't want to lose you, drive you away)
I don't wanna lose you
(I only wish you knew what I wanted to say)
No I dont wanna lose you
(What I wanted to say)

I should've done something, I should've done something
I should've done something but I never wanted to
I should've done something, I should've done something
I should've done something but I never wanted to

Đáng lẽ ra em nên làm điều gì đó
Nhưng lại một lần nữa em đã chẳng làm gì
Nhìn đôi mình xa rời
Em phải làm gì bây giờ đây?
Chạy theo anh chăng?
Em chẳng thể ngập ngừng

Vì điều em muốn nói là một điều gì đó thật chân thành
Tất cả em muốn anh biết là cảm nhận của em
Tất cả em muốn cho đi là trái tim mình
Nhưng em mắc kẹt ngay tại điểm khởi đầu

Lời nói dừng lại ngay trên đầu lưỡi, nhưng em vẫn lo ngại
Đôi lúc tất cả những điều lời nói làm chỉ là cản đường chúng ta
Có khi những điều dễ dàng nhất lại quá khó để thổ lộ
Nhưng em không muốn mất anh, để anh đi xa mãi
Không muốn khiến anh bối rối, em muốn anh ở lại đây
Em chỉ ước sao anh biết được điều em muốn nói x2

Đôi tay em đang run rẩy
Em là của anh rồi đó
Anh đừng ngần ngại
Xin anh chỉ cần làm một điều thôi
Một dấu hiệu nhỏ, một điều gì đó
Hãy vượt qua rào cản

Vì điều em muốn nói là thứ gì đó thực sự
Tất cả em muốn anh biết là cảm nhận của em
Tất cả em muốn cho đi là trái tim mình
Nhưng em mắc kẹt ngay tại điểm khởi đầu

Lời nói dừng lại trên đầu lưỡi, nhưng em vẫn lo ngại
Đôi lúc tất cả những điều lời nói làm chỉ là cản đường chúng ta
Có khi những điều dễ dàng nhất lại quá khó để thổ lộ
Nhưng em không muốn mất anh, để anh đi xa mãi
Không muốn khiến anh bối rối, em muốn anh ở lại đây
Em chỉ ước sao anh biết được điều em muốn nói x2

Lời nói dừng lại nơi đầu lưỡi, nhưng em vẫn lo ngại
Đôi lúc tất cả những điều lời nói làm chỉ là cản đường chúng ta
Có khi những điều dễ dàng nhất lại quá khó để thổ lộ
Nhưng em không muốn mất anh

Em không muốn mất anh đâu
Không em chẳng muốn mất anh
Không em chẳng muốn mất anh

Em lẽ ra phải làm điều gì đó, em lẽ ra phải làm điều gì đó
Em đáng ra phải làm điều gì đó nhưng em chẳng bao giờ muốn đâu
Em lẽ ra phải làm điều gì đó, em lẽ ra phải làm điều gì đó
Em đáng ra phải làm điều gì đó nhưng em chẳng bao giờ muốn đâu
(Nhưng em không muốn mất anh, để anh đi xa mãi)
Em không muốn mất anh
(Em chỉ mong rằng anh biết điều em muốn nói)
Không em chẳng muốn mất anh
(Điều em muốn nói)

Em lẽ ra phải làm điều gì đó, em lẽ ra phải làm điều gì đó
Em đáng ra phải làm điều gì đó nhưng em chẳng bao giờ muốn đâu
Em lẽ ra phải làm điều gì đó, em lẽ ra phải làm điều gì đó
Em đáng ra phải làm
 

×
Quay lại
Top