[Lyrics] Bad - Michael Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Your Butt Is Mine
Gonna Take You Right
Just Show Your Face
In Broad Daylight
I'm Telling You
On How I Feel
Gonna Hurt Your Mind
Don't Shoot To Kill

Come On, Come On,
Lay It On Me All Right...

I'm Giving You
On Count Of Three
To Show Your Stuff
Or Let It Be . . .
I'm Telling You
Just Watch Your Mouth

I Know Your Game
What You're About

Well They Say The Sky's
The Limit
And To Me That's Really True
But My Friend You Have
Seen Nothing
Just Wait 'Til I Get Through . . .


Because I'm Bad, I'm Bad-
Come On
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm Bad-
You Know It
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm Bad-
Come On, You Know

(Bad Bad-Really, Really Bad)
And The Whole World Has To
Answer Right Now
Just To Tell You Once Again,
Who's Bad . . .

The Word Is Out
You're Doin' Wrong
Gonna Lock You Up

Before Too Long,
Your Lyin' Eyes
Gonna Take You Right
So Listen Up
Don't Make A Fight,
Your Talk Is Cheap
You're Not A Man
You're Throwin' Stones
To Hide Your Hands


But They Say The Sky's
The Limit
And To Me That's Really True
And My Friends You Have
Seen Nothin'
Just Wait 'Til I Get Through . . .

Because I'm Bad, I'm Bad-
Come On

(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm Bad-
You Know It
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm Bad-
You Know It, You Know
(Bad Bad-Really, Really Bad)
And The Whole World Has To
Answer Right Now

(And The Whole World Has To
Answer Right Now)
Just To Tell You Once Again,
(Just To Tell You Once Again)
Who's Bad . . .

We Can Change The World
Tomorrow
This Could Be A Better Place

If You Don't Like What I'm
Sayin'
Then Won't You Slap My
Face . . .

Because I'm Bad, I'm Bad-
Come On
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm Bad-

You Know It
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm Bad-
You Know It, You Know
(Bad Bad-Really, Really Bad)

Woo! Woo! Woo!
(And The Whole World Has
To Answer Right Now

Just To Tell You Once
Again . . .)
You Know I'm Bad, I'm Bad-
Come On
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm Bad-
You Know It-You Know It
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know, You Know, You

Know, Come On
(Bad Bad-Really, Really Bad)
And The Whole World Has To
Answer Right Now
(And The Whole World Has To
Answer Right Now)
Just To Tell You
(Just To Tell You Once Again)


You Know I'm Smooth, I'm
Bad, You Know It
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad, I'm
Bad Baby
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know, You Know, You
Know It, Come On
(Bad Bad-Really, Really Bad)

And The Whole World Has To
Answer Right Now
(And The Whole World Has To
Answer Right Now)
Woo!
(Just To Tell You Once Again)

You Know I'm Bad, I'm Bad-
You Know It

(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad-You
Know-Hoo!
(Bad Bad-Really, Really Bad)
You Know I'm Bad-I'm Bad-
You Know It, You Know
(Bad Bad-Really, Really Bad)
And The Whole World Has To
Answer Right Now

(And The Whole World Has To
Answer Right Now)
Just To Tell You Once Again . . .
(Just To Tell You Once
Again . . .)
Who's Bad?
Mông bạn là của tôi (tôi đá đít bạn bây giờ)

Tôi sẽ đối xử tốt với bạn thôi
Chỉ cần phô bộ mặt bạn ra
Giữa ánh sáng ban ngày chói lọi
Tôi đang nói với bạn tôi cảm thấy thế nào
Sẽ làm tâm trí bạn tổn thương đấy
Đừng bắn để mà giết
Coi nào, coi nào
Để đó cho tôi nào, được rồi...


Tôi cho bạn thời hạn trong ba tiếng đếm
Để bạn phô hàng ra hay là để mặc mọi chuyện
Tôi đang nói bạn nè, coi chừng miệng mồm đấy
tôi biết tỏng trò chơi của bạn, biết bạn định làm cái gì

Ừ, người ta nói bầu trời là giới hạn
Và với tôi điều đó đúng thật đấy
Nhưng bạn ơi, bạn chưa thấy gì hết
Chỉ cần chờ cho tới khi tôi xong


Bởi vì tôi ngon lành
Coi nào
(Rất ngon lành)
Bạn biết tôi ngon lành
Bạn biết mà
(Rất ngon lành)
Bạn biết tôi ngon lành
Coi nào, bạn biết mà

(Rất ngon lành)
Và cả thế giới phải trả lời ngay bay giờ
Chỉ cần nói lại một lần nữa với bạn
Ai là người ngon lành...

Lời đã cạn, bạn đang làm sai
Sẽ khóa chặt bạn trước khi quá lâu
Đôi mắt dối lừa của bạn
Sẽ đối xử tốt với bạn thôi

Vậy hãy nghe cho kỹ
Đừng có khơi chiến
Lời nói của bạn mạt hạng
Bạn không phải đàn ông
Bạn đang ném đá
Mà lại giấu tay

[Điệp khúc]

Chúng ta có thể thay đổi thế giới ngày mai

Nơi này có thể là một nơi tốt đẹp hơn
Nếu bạn không thích điều tôi đang nói
Thì bạn sẽ không táng vào mặt tôi đấy chứ...

[Điệp khúc] [x3]

 

×
Quay lại
Top