[Lyrics] Bad Girl - Matt Webb

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Pretty little thing
your pulling on my strings
We’re breaking all the rules tonight
Playing dirty games
Don’t even know your name
I know that this just can’t be right

Chorus:
Stop calling c-c-callin’ me
this isn’t what I wanted
You’re not the one that I need
You’re such a bad bad girl
Don’t look at me that way I can’t help it want it
I’m throwing it all the way for such a bad bad girl

Oh-oh-oh you’re such a bad bad girl
Oh-oh-oh caught in your bad bad world
Oh-oh-oh why are you such a bad bad girl?
Oh-Oh-Oh I want you bad bad

Pushing you away it’s harder everyday
I wish I wasn’t stuck here anymore
Trying to shut you out
You’re knocking at the window
I don’t think I can’t take this anymore

Chorus:
Stop calling c-c-callin’ me
This isn’t what I wanted
You’re not the one that I need
You’re such a bad bad girl
Don’t look at me that way
I can’t help it I want it
I’m throwing it all the way
For such a bad bad girl

oh-oh-oh you’re such a bad bad girl
Oh-oh-oh caught in your bad bad world
Oh-oh-oh why are you such a bad bad girl?
Oh-oh-oh I want you bad bad

Bridge:
I just can’t take no you
know I need you I want you
I’m giving up
Give me all you’ve got tonight

Tonight, Im thinking that

I just can’t take no you
know I need you I want you
I’m giving up
Give me all you’ve got tonight

Stop calling c-c-callin’ me
This isn’t what I wanted
You’re not the one that I need
You’re such a bad bad girl
Don’t look at me that way
I can’t help it I want it
I’m throwing it all the way
For such a bad bad girl

Oh-oh-oh you’re such a bad bad girl
Oh oh oh caught in your bad bad world
Oh oh oh why are you such a bad bad girl?
I want you bad bad

Stop calling c-c-callin’ me
This isn’t what I wanted
You’re not the one that I need
You’re such a bad bad girl
Don’t look at me that way
I cant help it I want it
I’m throwing it all the way
For such a bad bad girl
Em yêu à
Em đnag kéo dây đàn của anh
Chúng ta phá tan mọi luật lệ tối nay
Chơi những trò chơi bẩn tệ
Chẳng hề biết tên em
Anh biết điều đó chẳng hề đúng đắn

ĐK:
Thôi đừng gọi anh
Đây đâu phải những gì anh muốn
Em chẳng phải người anh cần đâu
Em là cô gái tệ bạc
Đừng nhìn như thể anh không thể kiểm soát h.am m.uốn
Anh bỏ mọi thứ theo cách bỏ qua một cô gái tệ bạc

Em là một cô gái tệ bạc
Giữa thế giới tồi tệ của em
Tại sao em lại là cô gái tệ bạc vậy
Anh muốn em tồi tệ ư

Rời xa em ngày càng thêm khó khăn
Anh ước mình chẳng đứng đây thêm nữa
Cố đá em đi thôi
Em đang gõ cửa
Anh chẳng suy nghĩ, anh chẳng thể chịu đụng thêm

ĐK:
Thôi đừng gọi anh
Đây đâu phải những gì anh muốn
Em chẳng phải người anh cần đâu
Em là cô gái tệ bạc
Đừng nhìn như thể anh không thể kiểm soát h.am m.uốn
Anh bỏ mọi thứ
Theo cách bỏ qua một cô gái tệ bạc

Em là một cô gái tệ bạc
Giữa thế giới tồi tệ của em
Tại sao em lại là cô gái tệ bạc vậy
Anh muốn em tồi tệ ư

Xướng:
Anh chẳng thể chịu đựng em nữa
Vẫn biết anh cần và muốn em
Nhưng anh đang cố từ bỏ
Trao cho anh mọi thứ em có tối nay đi

Tối nay, anh nghĩ rằng

Anh chẳng thể chịu đựng em nữa
Vẫn biết anh cần và muốn em
Nhưng anh đang cố từ bỏ
Trao cho anh mọi thứ em có tối nay đi

Thôi đừng gọi anh
Đây đâu phải những gì anh muốn
Em chẳng phải người anh cần đâu
Em là cô gái tệ bạc
Đừng nhìn như thể anh không thể kiểm soát h.am m.uốn
Anh bỏ mọi thứ
Theo cách bỏ qua một cô gái tệ bạc

Em là một cô gái tệ bạc
Giữa thế giới tồi tệ của em
Tại sao em lại là cô gái tệ bạc vậy
Anh muốn em tồi tệ ư

Thôi đừng gọi anh
Đây đâu phải những gì anh muốn
Em chẳng phải người anh cần đâu
Em là cô gái tệ bạc
Đừng nhìn như thể anh không thể kiểm soát h.am m.uốn
Anh bỏ mọi thứ
Theo cách bỏ qua một cô gái tệ bạc

 

×
Quay lại
Top