[Lyrics] Beautiful People (ft. Benny Benassi) - Chris Brown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Everywhere everywhere
Everywhere I go
Everywhere that i’ve been
The only thing I see is
Is beautiful people
Beautiful people
Beautiful people
Beautiful people

Don’t you know don’t you know
You’re beautiful don’t you know
Don’t you know don’t you know
Beautiful don’t you know know know

Live your life live your life
Let the love inside
It’s your life it’s your life
Got to play it right
Take your time take your time
Take your sexy time
Lose your head lose your head
Your beauty it’s inside you
Inside you
Don’t let ‘em bring you down no
The beauty is inside you
Don’t let ‘em bring you down
Cos you start your life today
Live any thoughts you’ve dreamed off

Everywhere everywhere
Everywhere I go
Everywhere that i’ve been
The only thing I see is
Is beautiful people
Beautiful people
Beautiful people
Beautiful people

Don’t you know don’t you know
You’re beautiful don’t you know
Don’t you know don’t you know
Beautiful don’t you know know know

Take your time take your time
Take your sexy time
Lose your head lose your head
Your beauty’s deep inside
Inside you
Don’t let ‘em bring you down no
Your beauty is inside you
Don’t let ‘em bring you down no
The beauty is inside you
Don’t let ‘em bring you down

Everywhere everywhere
Everywhere I go
Everywhere that i’ve been
The only thing I see is
Is beautiful people
Beautiful people
Beautiful people
Beautiful people

Don’t you know don’t you know
You’re beautiful don’t you know
Don’t you know don’t you know
Beautiful don’t you know know know
Khắp mọi nơi, khắp mọi nơi
Khắp mọi nơi tôi đến
Khắp mọi nơi tôi đã ở
Điều duy nhất thấy là
Là những con người tốt đẹp
Con người xinh đẹp
Con người xinh đẹp
Con người xinh đẹp

Bạn có biết không, bạn có biết không?
Bạn là người tốt đẹp bạn có biết không
Bạn có biết không, bạn có biết không?
Tốt đẹp bạn có biết không?

Sống cuộc đời của bạn, sống cuộc đời của bạn
Để tình yêu ở trong
Đó là cuộc đời của bạn, đó là cuộc đời của bạn
Hãy làm điều đúng đắn
Làm chủ thì giờ của bạn, làm chủ thì giờ của bạn
Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của bạn
Quên hết đi, quên hết đi
Vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người bạn
Tiềm ẩn trong con người bạn
Đừng để chúng khiến bạn buồn khổ
Bởi vì hôm nay bạn bắt đầu cuộc sống của mình
Sống với những suy nghĩ mà bạn hằng mơ ước

Khắp mọi nơi, khắp mọi nơi
Khắp mọi nơi tôi đến
Khắp mọi nơi tôi đã ở
Điều duy nhất thấy là
Là những con người tốt đẹp
Con người xinh đẹp
Con người xinh đẹp
Con người xinh đẹp

Bạn có biết không, bạn có biết không?
Bạn là người tốt đẹp bạn có biết không
Bạn có biết không, bạn có biết không?
Tốt đẹp bạn có biết không?

Làm chủ thì giờ của bạn, làm chủ thì giờ của bạn
Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của bạn
Quên hết đi, quên hết đi
Vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người bạn
Tiềm ẩn trong con người bạn
Đừng để chúng khiến bạn buồn khổ
Vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người bạn
Đừng để chúng khiến bạn buồn khổ
Vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người bạn
Đừng để chúng khiến bạn buồn khổ

Khắp mọi nơi, khắp mọi nơi
Khắp mọi nơi tôi đến
Khắp mọi nơi tôi đã ở
Điều duy nhất thấy là
Là những con người tốt đẹp
Con người xinh đẹp
Con người xinh đẹp
Con người xinh đẹp

Bạn có biết không, bạn có biết không?
Bạn là người tốt đẹp bạn có biết không
Bạn có biết không, bạn có biết không?
Tốt đẹp bạn có biết không?

 
×
Top Bottom