[Lyrics] April Rain - Joe C. Ellis

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️April Rain,
April Rain,
Come take my hand,
We'll walk down this lane.
Look in my eyes.
I'll try to explain,
How sad hearts cause April rain.


April Rain,
April Rain,
Teardrops may fall,
Again and Again.
Angels on high,
Are feeling your pain.
Down Comes the April rain.

Chorus:

Angels and April
Are part of God's plan.
Raindrops and teardrops,
Are both good for man.
One waters the soul,
One waters the land.
It's okay to cry,
Like the angels on high


April rain,
April rain,
Sinks down in the earth,
And reaches the grain.
The seed in your heart,
Is almost the same,
When it's touched by the April rain.

Repeat Chorus.
Mưa tháng Tư
Cơn mưa tháng Tư
Hãy đến nắm lấy tay tôi đây
Chúng ta cùng bước xuống con đường nhỏ ấy
Hãy nhìn vào mắt tôi
Tôi sẽ cố lí giải
Làm thế nào trái tim u sầu lại gây nên cơn mưa tháng Tư


Mưa tháng Tư
Cơn mưa tháng Tư
Nước mắt sẽ rơi mất
Thiên thần ngự trên tầng cao kia
Đang cảm nhận nỗi đau của em
Rơi xuống cùng cơn mưa tháng Tư

Chorus:
Thiên Thần và Tháng Tư

Là một phần kế hoạch của Chúa Trời
Nước mắt rơi và nước mưa rơi
Cả hai đều cần thiết cho con người
Một thứ thấm ướt tâm hồn
Một thứ tưới tắm đất đai
Khóc thì cũng ổn thôi
Tựa như những thiên thần trên cao kia

Mưa tháng Tư

Cơn mưa tháng Tư
Thấm vào trong đất
Và chạm tới hạt mầm ấy
Hạt mầm trong tim em
Thì cũng giống thế thôi
Khi cơn mưa tháng Tư chạm đến

Repeat Chorus.

 
×
Quay lại
Top