[Lyrics] Always Be There - Maher Zain

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
If you ask me about love
And what i know about it
My answer would be
It’s everything about Allah
The pure love, to our souls
The creator of you and me,the heaven and whole universe
The one that made us whole and free
The guardian of HIS true believers
So when the time is hard
There’s no way to turn
As HE promise HE will always be there
To bless us with HIS love and HIS mercy
Coz, as HE promise HE will always be there
HE’s always watching us, guiding us

So when the time is hard
There’s no way to turn
As HE promise HE will always be there
To bless us with HIS love and HIS mercy
Coz, as HE promise HE will always be there
HE’s always watching us, guiding us
And HE knows what’s in all in our heart

So when you lose your way
To Allah you should turn
As HE promise HE will always be there…

HE bring ourselves from the darkness into the light
Subhanallah praise belongs to YOU for everything
Shouldn’t never feel afraid of anything
As long as we follow HIS guidance all the way
Through the short time we have in this life
Soon it all’ll be over
And we’ll be in His heaven and we’ll all be fine

So when the time gets hard
There’s no way to turn
As HE promise He will always be there
To bless us with HIS love and HIS mercy
Coz, as HE promise HE will always be there
HE’s always watching us, guiding us
And HE knows what’s in all in our heart

So when you lose your way
To Allah you should turn
As HE promise HE will always be there…

Allahu Akbar…

So when the time gets hard
There’s no way to turn
As HE promise He will always be there
To bless us with HIS love and HIS mercy
Coz, as HE promise HE will always be there
HE’s always watching us, guiding us
And he knows what’s in all in our heart

So when you lose your way
To Allah you should turn
As HE promise HE will always be there…

Allahu Akbar…
Nếu bạn hỏi tôi về tình yêu
và tôi biết gì về nó
Câu trả lời của tôi là
Mọi điều về A-la
Tình yêu thuần khiết cho tâm hồn chúng ta
Tạo hóa của bạn và tôi, thiên đàng và cả thế gian
Tạo nên chúng ta nguyên vẹn và tự do
Người bảo hộ của những tín đồ trọn vẹn
Rồi khi thời thế khó khăn
Chẳng có lối rẽ
Và ngài hứa rằng sẽ luôn ở đây
Phù hộ cho chúng ta với tình yêu thương và nhơn từ của ngài
Bởi vì, như ngài hứa rằng sẽ luôn ở đây
Ngài luôn dõi theo chúng ta, dẫn dắt chúng ta

*[Rồi khi thời thế khó khăn
Chẳng có lối rẽ
Và ngài hứa rằng sẽ luôn ở đây
Phù hộ cho chúng ta với tình yêu thương và nhơn từ của ngài
Bởi vì, như ngài hứa rằng sẽ luôn ở đây
Ngài luôn dõi theo chúng ta, dẫn dắt chúng ta
và ngài biết tất cả trong lòng chúng ta]

Khi bạn lạc lối
nên đến cùng A-la
Như ngài hứa rằng sẽ luôn ở cùng…

Ngài mang chúng ta từ tăm tối vào ánh sáng
Ngợi khen chúa, mọi điều thuộc về ngài (*)
Sẽ không bao giờ e sợ điều gì
Chỉ cần chúng ta theo sữ dẫn dắt của ngài mọi lối
Suốt thời gian ngắn ta có trong cuộc đời
Mọi thứ sẽ sớm qua đi
Và chúng ta sẽ vào thiên đàng và tất cả đều tuyệt

*[]

Khi bạn lạc lối
nên đến cùng A-la
Như ngài hứa rằng sẽ luôn ở cùng…

Chúa vĩ đại… (**)

*[]

Khi bạn lạc lối
nên đến cùng A-la
Như ngài hứa rằng sẽ luôn ở cùng…

Chúa vĩ đại…
---------
(*) Subhanallah = Glorious is God
(**) Allahu Akbar = God is Great

 
×
Quay lại
Top