[Lyrics] All You Will Never Know - Avril Lavigne

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

You're indecisive when it comes to making any plans
you're on the fence
you give me reasons I never seem to understand,
they don't make sense
maybe ain't enough for my heart
we'll see, ain't off to a great start
baby, I want you to be mine,
you better hurry 'cause if I change my mind


[Chorus]
You will never know,
what it means, to love me
and you will never know,
what these two lips taste like to kiss
you can just suppose to what my body feels like to hold
hope you can deal with, all you will never know

I wanna know you, what's hiding behind this wall

who you really are
I wanna meet you on the other side of this charade
wherever the cards may fall
I'm ready to give you my heart
yea I'm willing to show up for my part
baby, I want you to be mine,
you better hurry 'cause if I change my mind

[Chorus/bridge]

You will never know,
what it means, to love me
and you will never know,
what these two lips taste like to kiss
you can just suppose to what my body feels like to hold
hope you can deal with, all you will never know
about me, what I see, what I believe in,
how I breathe, when I weep


[Chorus]


You will never know,
what it means, to love me
and you will never know,
what these two lips taste like to kiss
you can just suppose to what my body feels like to hold
hope you can deal with, all you will never know


I wanna know you, what's hiding behind this wall
who you really are
I wanna meet you on the other side of this charade
wherever the cards may fall
I'm ready to give you my heart
yea I'm willing to show up for my part
baby, I want you to be mine,
you better hurry 'cause if I change my mind
Anh lưỡng lự khi có một kế hoạch
Anh đang đứng trên bức tường thành
Anh đưa ra lý do em không thể hiểu
Chúng không tạo ra ý nghĩa
Có lẽ không đủ cho trái tim em
Chúng mình sẽ thấy, trong một ngôi sao lớn
Anh yêu, em muốn là của anh
Hãy nhanh lên, nếu không em sẽ thay đổi


Anh sẽ không bao giờ biết
Yêu em là như thế nào
Và anh cũng chẳng khi nào hay,
Đôi môi này khi hôn có vị ra sao
Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng khi ôm em sẽ như thế nào
Hy vọng anh có thể làm những điều ấy, tất cả những điều anh không bao giờ hay

Em biết anh, những điều ẩn khuất

Người mà thực sự là anh
Em gặp anh nơi phía bên kia của trò chơi đố chữ
Ở nơi mà cuộc chơi có thể dừng
Em đã trao anh tất cả con tim mình
Em đang sẵn sàng cho anh thấy về em
Anh yêu, em muốn là của anh
Hãy nhanh lên, nếu không em sẽ thay đổi

Anh sẽ không bao giờ biết

Yêu em là như thế nào
Và anh cũng chẳng khi nào hay,
Đôi môi này khi hôn có vị ra sao
Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng khi ôm em sẽ như thế nào
Hy vọng anh có thể làm những điều ấy, tất cả những điều anh không bao giờ hay về em, điều em thấy, điều em tin, cách em thở, khi em khóc

Anh sẽ không bao giờ biết
Yêu em là như thế nào
Và anh cũng chẳng khi nào hay,

Đôi môi này khi hôn có vị ra sao
Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng khi ôm em sẽ như thế nào
Hy vọng anh có thể làm những điều ấy, tất cả những điều anh không bao giờ hay

Em biết anh, những điều ẩn khuất
Người mà thực sự là anh
Em gặp anh nơi phía bên kia của trò chơi đố chữ
Ở nơi mà cuộc chơi có thể dừng
Em đã trao anh tất cả con tim mình

Em đang sẵn sàng cho anh thấy về em
Anh yêu, em muốn là của anh
Hãy nhanh lên, nếu không em sẽ thay đổi


 
×
Quay lại
Top