[Lyrics] All Together Now (with Goleo VI) - Atomic Kitten

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
ALL TOGETHER NOW
All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together
All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

Everybody can together be strong
We can do it, if we only try

Raise your hands, you know that it feels right
All together as we reaching for the sky

Give a little of your heart and soul
Here the noise and you´ll loose control
As the feeling it´s taking me over
There is nothing back, cause stop it here we go

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

Keep on moving when you hear the sound
It´s in the air and it´s all around
We´re flying high, now and forever
Strong together and nothing will hold us down

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

Give a little of your heart and soul
Here the noise and you´ll loose control
As the feeling it´s taking me over
There is nothing back, cause stop it here we go

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together

All together now, all together now, all together now
Cause we are strong, together
CÙNG VỚI NHAU NGAY BÂY GIỜ
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau


Mọi người có thể mạnh mẽ cùng nhau
Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có thể làm được
Đưa tay lên, và bạn cảm thấy điều đó đúng
Tất cả cùng nhau khi chúng ta vươn tới bầu trời

Cho đi một phần nhỏ của trái tim và tâm hồn bạn
Đây là tiếng ồn và bạn sẽ thả lỏng sự điều khiển
Khi cảm xúc đưa tôi đi
Không còn gì ở phía sau, vì dừng nó ở đây chúng ta đi


Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau

Tiếp tục di chuyển khi bạn nghe thấy âm thanh
Nó ở trên không trung và ở khắp mọi nơi
Chúng ta đang bay cao, bây giờ và mãi mãi
Mạnh mẽ cùng nhau và không có gì kéo chúng ta xuống


Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau

Cho đi một phần nhỏ của trái tim và tâm hồn bạn
Đây là tiếng ồn và bạn sẽ thả lỏng sự điều khiển
Khi cảm xúc đưa tôi đi
Không còn gì ở phía sau, vì dừng nó ở đây chúng ta đi


Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau
Cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ, cùng với nhau ngay bây giờ
Vì chúng ta mạnh mẽ, cùng với nhau


 
×
Quay lại
Top