[Lyrics] All Time Love - Will Young

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Sometimes you walk by the good ones
'Cos you're trying too hard, too hard to see them
And sometimes you don't find the right lines
'Cos you're trying too hard, too hard to hear them
But you know what it feels like
'Cos you're like me
And you won't give up
'Till an all time love

'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me

Some days you're too set in your ways
And you forget to shut up, shut up and listen
And some days you just have to misplace all your mistakes
Somewhere that you won't miss them
So stop lying that you're fine
'Cos you're like me

And you can't give up

'Till an all time love
'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me

I don't believe that it's a failing
I don't believe that it's a fault
'Cos if everything were plain sailing
Oh tell me what would there be left to exalt


But an all time love
'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me
I want an all time love
'Cos nothing else is good enough
I want an all time love to find me
Đôi khi bạn đi ngang qua những người tốt

Vì bạn đang cố gắng quá sức để gặp họ
Và đôi khi bạn không tìm được ngôn từ thích hợp
Vì bạn đang cố gắng quá sức để nghe chúng
Nhưng bạn biết điều đó cảm giác như thế nào
Vì bạn cũng như tôi
Và bạn sẽ không từ bỏ
Cho đến khi (tìm được) tình yêu bất hủ
Vì không gì khác có thể đủ tốt
Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy tôi


Ngày nào đó bạn sẽ quá chăm chú trên đường đời
Và bạn quên phải im lặng, im lặng và lắng nghe
Và ngày nào đó bạn phải đặt sai chỗ tất cả những sai lầm của bạn
Ở nơi nào đó mà bạn sẽ không bỏ lỡ chúng
Thế thì hãy ngừng việc nói dối là bạn đang ổn đi
Vì bạn cũng như tôi thôi
Và bạn không thể đầu hàng được

Cho đến khi có một tình yêu bất hủ

Vì không gì có thể tốt cho đủ (bằng)
Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy tôi

Tôi không tin rằng đó là một sự thất bại
Tôi không tin rằng đó là một lỗi lầm
Vì nếu mọi thứ đã được định rõ ràng
Ôi, nói tôi nghe, còn cái gì để mà đề cao nữa

Ngoại trừ một tình yêu bất hủ
Vì không gì khác có thể tốt cho đủ

Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy mình
Tôi muốn một tình yêu bất hủ
Vì không gì khác có thể đủ tốt
Tôi muốn một tình yêu bất hủ tìm thấy tôi

 
×
Quay lại
Top