[Lyrics] All I Want For Christmas Is New Year's Day - Hurts

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Everybody waits for christmas
For me it's new year's day
That's gonna come and take my blues away
I'm wishing on the stars for christmas
And hoping for a better day
When it doesn't hurt to feel this way

And everywhere there's joy around this first day of time of year
And happiness has never felt so far away

All of the bells ringing out for christmas
I'm singing goodbye to the year before
I know that the next one will be differ so much more
All of the bells ringing out for christmas
And I'm not supposed to feel this way
All that I want this year for christmas in new year's day

It's only seven days till christmas
Six more till new year's day.
It's not a good time to feel this way

Everywhere there's snow surround you
And melt your troubles away
I can only hope to feel the same

I know that we tired in the joy this time next year
But happiness has never felt so war away

All of the bells ringing out for christmas
I'm singing goodbye to the year before
I know that the next one will be differ so much more
All of the bells ringing out for christmas
And I'm not supposed to feel this way
All that I want this year for christmas in new year's day

I remember how I used to feel at christmas

All of the bells ringing out for christmas
I'm singing goodbye to the year before
I know that the next one will be differ so much more
All of the bells ringing out for christmas
And I'm not supposed to feel this way
All that I want this year for christmas in new year's day
Mọi người chờ đợi Giáng Sinh đến
Nhưng tôi thì chờ Ngày Năm Mới
Nó sẽ đến và đem nỗi buồn tôi đi xa
Tôi ước nguyện với những vì sao cho Giáng Sinh
Và hy vọng một ngày tốt đẹp hơn
Khi mà không còn đớn đau để cảm nhận nữa

Và mọi nơi luôn có niềm vui quanh ngày đầu của năm mới
Và hạnh phúc không bao giờ thấy quá xa vời

Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh
Tôi thì đang hát lời tạm biệt với năm cũ
Tôi biết năm tiếp theo sẽ rất là khác biệt
Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh
Và tôi không bị đòi hỏi phải cảm nhận như vậy
Mọi thứ mà tôi muốn vào dịp Giáng Sinh là Ngày Đầu Năm Mới

Chỉ còn có 7 ngày nữa là đến Giáng Sinh
Và còn thêm 6 ngày nữa là đến Năm Mới
Giờ không phải là lúc để cảm nhận như thế

Mọi nơi đều có tuyết
Và làm tan đi rắc rối của bạn
Tôi chỉ hy vọng có thể cảm nhận như thế

Tôi biết rằng ta sẽ thấy mệt mỏi trong niềm vui vào lúc này năm sau
Nhưng hạnh phúc không bao giờ đi quá xa

Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh
Tôi thì đang hát lời tạm biệt với năm cũ
Tôi biết năm tiếp theo sẽ rất là khác biệt
Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh
Và tôi không bị đòi hỏi phải cảm nhận như vậy
Mọi thứ mà tôi muốn vào dịp Giáng Sinh là Ngày Đầu Năm Mới

Tôi nhớ tôi đã từng cảm nhận thế nào về Giáng Sinh

Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh
Tôi thì đang hát lời tạm biệt với năm cũ
Tôi biết năm tiếp theo sẽ rất là khác biệt
Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh
Và tôi không bị đòi hỏi phải cảm nhận như vậy
Mọi thứ mà tôi muốn vào dịp Giáng Sinh là Ngày Đầu Năm Mới

 
×
Quay lại
Top