[Lyrics] After Tonight - Justin Nozuka

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
There's something in your eyes
Is everything alright?
You look up to the sky
You long for something more

Darling, give me your right hand
I think I understand
Follow me and you will never have to wish again


I know that after tonight
You don't have to look up at the stars
No no no no
I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars

And I know if the love is alright
You don't have to look up at the stars
No no no no

I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars
No no no no no no no no no

Tell me how you feel
And if I'm getting near
I'll tell you where to steer
You tell me where to steer

Da-Da-Da-Darling

Way above the clouds
And high above the stars
Through the unknown black holes
No one knows where we are
But we'll return to earth
And do it all over again

Cause I know that after tonight
You don't have to look up at the stars

No no no no
I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars

And I know if the love is alright
You don't have to look up
At the stars no no no no
I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars


Now come away with me
Come fly away with me
Just for one night
No one will ever know
No no no,
Darling, I will leave you satisfied
Forever, past time
You don't have to hide

Your free to fly

I know that after tonight
You don't have to look up at the stars
No no no no
And I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars

And I know if the love is alright
You don't have to look up at the stars

No no no no
I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars

And I know if the love is alright
You don't have to look up at the stars
No no no no
I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars


And I know if the love is alright
You don't have to look up at the stars
No no no no
I know by the end of tonight
You don't have to look up at the stars

And I know if the love is alright
You don't have to look up at the stars
No no no no

I know by the end of tonight
You'll be looking down upon them
From heaven yeah yeah
Oh no no, oh na na na na na na
Yeah yeah ooh na na na-oh
Có điều gì đó trong đổi mắt em
Mọi thứ ổn cả chứ?
Em ngước lên bầu trời

Em mong đợi mọi thứ nhiều hơn

Em yêu, trao cho anh bàn tay phải của em
Anh nghĩ mình đã hiểu
Đi theo anh và em sẽ không bao giờ cần phải mong ước gì thêm nữa

Anh biết rằng sau đêm nay thôi
Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa
Không không không
Anh biết hết đêm nay thôi

Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa

Và anh biết nếu tình yêu là điếu tuyệt vời
Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa
Không không không
Và anh biết hết đêm nay thôi
Em không cần tìm kiếm những vì sao nữa
Không không không

Nói cho anh biết em cảm thấy thế nào

Và nếu anh đang tới gần
Anh sẽ nói cho em nơi đâu để hướng tới
Em nói cho anh nơi đâu để hướng tới

Em yêu
Con đường trên những đám mây
Và ở trên cao những vì sao
Qua cả những lỗ đen vô danh
Không ai biết chúng ta ở đâu

Nhưng chúng ta sẽ trở về trái đất
Và làm điều đó thêm một lần nữa

Vì anh biết rằng sau đêm nay thôi
Em không cần tìm kiếm những vì sao nữa
Không không không
Và anh biết hết đêm nay thôi
Em không cần tìm kiếm những vì sao nữa

Và anh biết nếu tình yêu là điểu tuyệt vời

Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa
Không không không
Và anh biết hết đêm nay thôi
Em không cần tìm kiếm những vì sao nữa
Không không không

Giờ đây hãy đi thật xa với anh nào
hãy bay thật xa cùng anh
Chỉ một đêm nay thôi

Sẽ chẳng có ai biết đâu
Không không không
Em yêu, anh sẽ để em được hài lòng
Mãi mãi, qua thời gian
Em không cần lẩn trốn
Em được tự do bay lượn

Anh biết rằng sau đêm nay thôi
Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa

No no no
Anh biết hết đêm nay thôi
Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa

Và anh biết nếu tình yêu là điều tuyệt vời
Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa
Không không không
Và anh biết hết đêm nay thôi
Em không cần tìm kiếm những vì sao nữa

Không không không
x2

Và anh biết nếu tình yêu là điểu tuyệt vời
Em không cần phải tìm kiếm những vì sao nữa
Không cần đâu...
Và anh biết hết đêm nay thôi
Em sẽ nhìn xuống chúng
từ trên thiên đường yeah yeah

Oh Không không không oh na na na na na na
Yeah yeah ooh na na na-oh 
×
Quay lại
Top