[Lyrics] A Million Love Songs - Take That

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Put your head against my life
What do you hear
A million words just trying to make
The love song of the year
Close your eyes but don't forget
What you have heard
A man who's trying to say three words
The words that make me scared


A million love songs later
And here I am trying to tell you that I care
A million love songs later
And here I am
Looking to the future now
This is what I see
A million chances pass me by
A million chances to hold you

Take me back, take me back
To where I used to be
To hide away from all my truth
Through the light I see

A million love songs later
And here I am trying to tell you that I care
A million love songs later
And here I am.
Hãy dựa đầu vào cuộc đời anh
Em có nghe thấy gì
Hàng triệu lời muốn nói
Bản tình ca của tháng năm
Hãy nhắm mắt lại nhưng em đừng quên
Những điều em vừa nghe
Một người đàn ông cố nói với em ba từ
Những từ khiến anh phải e ngại


Hàng triệu khúc tình ca sau đó
Và anh ở đây cố nói cho em biết rằng anh quan tâm tới em
Hàng triệu khúc tình ca tiếp đó
Và anh ở đây
Hướng về tương lai
Đây là những điều anh thấy
Hàng triệu cơ hội vụt qua
Hàng triệu cơ hội để có được em

Để anh về, mang anh về
Về lại nơi ấy
Để trốn tránh sự thật của anh
Qua ánh sáng anh thấy(*)

Hàng triệu khúc tình ca sau đó
Và anh ở đây cố nói cho em biết rằng anh quan tâm tới em
Hàng triệu khúc tình ca sau đó
Và anh ở đây


 
×
Quay lại
Top