[Lyrics] A message - ColdPlay

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

My song is love
Love to the loveless shown
And it goes on
You don't have to be alone

Your heavy heart
Is made of stone
And it's so hard to see you, clearly

You don't have to be on your own
You don't have to be on your own

And I'm not gonna take it back
And I'm not gonna say I don't mean that
You're the target that I'm aiming at
Can i get that message home?

My song is love
My song is love unknown,

But I'm on fire for you, clearly
You don't have to be alone
You don't have to be on your own

And I'm not gonna take it back
And I'm not gonna say I don't mean that
You're the target that I'm aiming at
And I'm nothing on my own
Got to get that message home


And I'm not gonna stand and wait
I'm not gonna leave it until it's much too late
On a platform, I'm gonna stand and say
That I'm nothing on my own
And I love you, please come home

My song is love, is love unknown?
And I've got to get that message home
Bản nhạc này là tình yêu của anh

Tình yêu dành cho bề ngoài vô tình
Và vẫn tiếp tục
Em không phải đơn độc nữa

Trái tim nặng trĩu của em
Làm bằng đá
Thật khó để nhìn thấu em
Em không phải cô đơn nữa
Không phải cô đơn nữa


Và anh không định quay trở lại
Anh không định nói anh không có ý đó
Em là đích đến mà anh vươn tới
Anh có thể nhận được dòng tin em trở về không?

Bản nhạc này là tình yêu của anh
Là tình yêu vô hình
Nhưng anh là ánh lửa của em
Em sẽ không phải cô đơn

Không phải một mình

Và anh không định quay trở lại
Anh không định nói anh không có ý đó
Em là đích đến mà anh vươn tới
Anh có thể nhận được dòng tin em trở về không?

Anh không định ngồi đây và chờ đợi
Anh không định rời bỏ cho tới khi quá muộn
Đứng ở sân ga, anh không đứng yên và nói

Rằng anh chẳng là gì với chình mình
Và anh yêu em, xin em hãy quay về

Bản nhạc này là tình yêu của anh, nó vô hình chăng?
Anh chỉ muốn nhận được tin rằng em đã trở về

 

×
Quay lại
Top