[Lyrics] A Good Day For Love To Die - The Wanted

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Seen the change watching it fade
Holding my breath feeling it fail
Working hard wondering why
Can't fix it now so why even try

We've run out of time
It's over I'm over this life, I'm running dry
I'm out of here out of your life
It's a good day for resurrection
It's a good time to break the connection
To the heart that I've been neglecting
It's a good day for love for love to die

Not easy to say harder to do
But that's no kinda life, so I'll leave it to you
Working it hard wondering why
Can't fix it now so why even try

We've run out of time
It's over I'm over this life, I'm running dry
I'm out of here out of your life
It's a good day for resurrection
It's a good time to break the connection
To the heart that I've been neglecting
It's a good day for love for love to die

There's not a chance, there's not a prayer
Can't pull a miracle out of the air
So now I'm leaving letting it lie, letting it die

We've run out of time
It's over I'm over this life, I'm running dry
I'm out of here out of your life
It's a good day for resurrection
It's a good time to break the connection
To the heart that I've been neglecting
It's a good day for love for love to die

For love to die, for love to die
For love to die, for love to die
It's a good day for love for love to die, for love to die.
Nhìn mọi sự thay đổi, rồi tàn lụi
Cố nín thở, cảm nhận mình đang ngục ngã
Cố gắng hoài, mãi băn khoăn tại sao
Chẳng thể làm lại được, vậy sao lại cứ cố gắng mãi vậy

Chúng ta không còn thời gian nữa
Kết thúc rồi, tôi cũng sẽ rời xa trần thế, tâm hồn khô cứng
Tôi sẽ đi, ra khỏi cuộc đời em
Đây là một ngày đẹp để hồi sinh
Thật là đúng lúc để dứt bỏ mọi ràng buộc
Tới trái tim tôi đã hững hờ
Đúng là một ngày tốt để tình yêu tàn lụi

Khó để nói ra rằng điều gì khó nói hơn
Nhưng đó chẳng giống như cuộc đời, vậy thì tôi đành bỏ lại cho em
Cố gắng hoài, mãi băn khoăn tại sao
Chẳng thể làm lại được, vậy sao lại cứ cố gắng mãi vậy

Chúng ta không còn thời gian nữa
Kết thúc rồi, tôi cũng sẽ rời xa trần thế, tâm hồn khô cứng
Tôi sẽ đi, ra khỏi cuộc đời em
Đây là một ngày đẹp để hồi sinh
Thật là đúng lúc để dứt bỏ mọi ràng buộc
Tới trái tim tôi đã hững hờ
Đúng là một ngày tốt để tình yêu tàn lụi

Không còn cơ hội nào nữa, những lời cầu nguyện đã xa rồi
Chẳng thể biến phép màu thành sự thật
Và giờ tôi quay bước, bỏ mặc tất cả tàn lụi, tàn lụi

Chúng ta không còn thời gian nữa
Kết thúc rồi, tôi cũng sẽ rời xa trần thế, tâm hồn khô cứng
Tôi sẽ đi, ra khỏi cuộc đời em
Đây là một ngày đẹp để hồi sinh
Thật là đúng lúc để dứt bỏ mọi ràng buộc
Tới trái tim tôi đã hững hờ
Đúng là một ngày tốt để tình yêu tàn lụi

Tình yêu tàn lụi, tình yêu tàn lụi
Tình yêu tàn lụi, tình yêu tàn lụi
Đúng là một ngày tốt để tình yêu tàn lụi, tình yêu tàn lụi

 

×
Quay lại
Top