[Lyrics] 7 Minutes In Heaven - Fall Out Boy

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm sleeping my way out of this one
With anyone who will lie down
I'll be stuck fixated on one star
When the world is crashing down

I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type
But you've got me looking in through blinds
I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type

Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well
Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well on my own

The only thing worse than not knowing
Is you thinking that I don't know
I'm having another episode
I just need a stronger dose

I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type
But you've got me looking in through blinds
I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type

Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well
Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well on my own

I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type
But you've got me looking in through blinds
I keep telling myself
I keep telling myself
I'm not the desperate type

Sitting out dances on the wall
Trying to forget everything that isn't you
I'm not going home alone
Cause I don't do too well on my own
Tôi đang ngủ với, cách hành xử khác lạ của tôi
Với bất kì ai chịu nằm xuống
Tôi sẽ chỉ tôn sùng một vì sao
Khi cả thế giới sụp đổ

Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng
Nhưng em khiến tôi phải vào nơi ngõ cụt
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng

Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt
Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt việc của mình

Duy nhất một điều tồi tệ hơn là không hề biết
Em nghĩ rằng tôi không biết sao
Tôi mở ra chương khác
Tôi cần một liều thuốc mạnh hơn

Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng
Nhưng em khiến tôi phải vào nơi ngõ cụt
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng

Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt
Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt việc của mình

Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi cứ tự nhủ với chính mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng
Nhưng em khiến tôi phải vào nơi ngõ cụt
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi vẫn cứ nói về mình
Tôi chẳng phải là kẻ hay tuyệt vọng

Không buồn nhảy nhót nữa
Cố quên mọi thứ không phải là em
Tôi không định sẽ về nhà một mình
Vì tôi không làm tốt việc của mình

 

×
Quay lại
Top