[Lyrics] 26 Lettaz In Da Alphabet - Linkin Park

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️







Man, the other day
I was trying to figure out how many letters was in the alphabet
It took me all day, but you know I did it
You wanna know how many letters there are?
26 letters in the alphabet!

26 letters in the alphabet
I wear a shower cap so I don't get wet

I put on my shoes so my feet don't hurt
And go to the floor with Ernie and Bert

When I'm on the floor, I'm singin'
Supercalifragilisticexpialidocious
When I'm on the floor, I'm singin'
Supercalifragilisticexpialidocious

I got lots of friends, so I don't need pets
26 letters in the alphabet

Ernie got wasted and Bert went flat
They got kicked out and they can't come back

So they're standing outside, singin'
Supercalifragilisticexpialidocious
Yeah, they're standing outside, singin'
Supercalifragilisticexpialidocious

Yeah, you know they outside


Do the Ernie (Who's inside?)
Do the Bert (Who's outside?)
Shake your milky (Who's upside?)
Chocolate shirt (Who's downside?)

Do the Ernie (Who's inside?)
Do the Bert (Who's outside?)
Shake your milky (Who's upside?)
Chocolate shirt (Who's downside?)


Do the Ernie (Who's inside?)
(26 letters in the alphabet)
Do the Bert (Who's outside?)
Shake your milky (Who's upside?)
(26 letters in the alphabet)
Chocolate shirt (Who's downside?)

Do the Ernie (Who's inside?)
(26 letters in the alphabet)

Do the Bert (Who's outside?)
Shake your milky (Who's upside?)
(26 letters in the alphabet)
Chocolate shirt (Who's downside?)

26 letters in the alphabet (Check it out!)
26 letters in the alphabet (Here we go!)
26 letters in the alphabet (Yeah!)
26 letters in the alphabet (Here we go!)

26 letters in the alphabet (Woo!)
26 letters in the alphabet (Yeah!)
26 letters in the alphabet (Yeah!)
26 letters in the alphabet

Man, I didn't know I was so smart...my brain hurts
My brain hurts!
Trời ạ, lại 1 ngày nữa

Tôi đã cố tính xem có bao nhiêu chữ cái trong bảng chữ cái
Nó tốn cả ngày trời, nhưng bạn biết đây tôi đã làm việc đó
Bạn muốn biết có bao nhiêu chữ cái đúng ko?
26 chữ cái trong bảng chữ cái

26 chữ cái trong bảng chữ cái
Tôi đã đội 1 cái mũ tắm nên tôi ko bị ướt
Tôi đã đi giầy nên chân tôi ko bị đau
Và đi ra sảnh với Ernie và Bert


Khi tôi ở sảnh, tôi đang hát
Supercalifragilisticexpialidocious
Khi tôi ở sảnh, tôi đang hát
Supercalifragilisticexpialidocious

Tôi có nhiều bạn nên tôi ko cần vật nuôi
26 chữ cái trong bảng chữ cái
Ernie đã bị nghiện và Bert đã đi về
Họ đã bị tống cổ ra ngoài và ko thể quay lại


Vì vậy họ đã đứng ngoài và hát
Supercalifragilisticexpialidocious
Yeah, họ đã đứng ngoài và hát
Supercalifragilisticexpialidocious

Yeah, Bạn biết đấy họ đã ở ngoài

Do the Ernier (Ai ở ngoài vậy?)
Do the Bert (Ai ở trong vậy?)

Hãy ném đi sự yếu ớt của bạn (Ai ở trên vậy?)
Áo màu sôcôla (Ai ở dưới vậy?)

26 chữ cái trong bảng chữ cái (Hãy đi mà kiểm tra)
26 chữ cái trong bảng chữ cái (chúng tôi đến đây)
26 chữ cái trong bảng chữ cái (Yeah)
26 chữ cái trong bảng chữ cái (Woo)

Ôi trời, tôi đã ko biết mình thông minh như vậy, đầu tôi đau quá
Đầu tôi đau quá!


 
×
Quay lại
Top