[Lưu trữ][Khảo sát] Về việc tổ chức event Viết Nối Tiếp

Bạn có muốn tổ chức Viết. Nối. Tiếp?


  • Số người tham gia
    60
Ừm... BTC cũng không chắc là bao giờ có thể tổ chức event nữa. Có thể tiép tục tổ chức hoặc không... Nhưng có lẽ sẽ rất lâu...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ event... ^^
 
×
Quay lại
Top