Luận văn tốt nghiệp ngành nông nghiệp (tham khảo)

sale_itn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/2/2012
Bài viết
61
1. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN TỶ LỆ VÀ MỨC ĐỘ HẠI CỦA RỆP SÁP TRÊN CÂY CÀ PHÊ CHÈ TẠI XÃ PHỎNG LÁI HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA

2. Luận văn tiến sỹ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIỐNG ONG MẬT APIS MELLIFERA LIGUSTICA SPINOLA NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

3. Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU BỆNH VIRUS KHẢM LÙN NGÔ SCMV TÌM HIỂU QUY LUẬT PHÁT SINH BỆNH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI VÙNG CHƯƠNG MỸ VÀ ĐAN PHƯỢNG HÀ TÂY

4.Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT ĐAI TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH BẮC NINH THEO QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

5. Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT KHẮC PHỤC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT MỦ CAO SU TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

6. Luận văn tiến sỹ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH TRÁI CÂY VIỆT NAM

7. Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở GÀ NUÔI TẠI HAI TỈNH BẮC NINH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ


8. Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU LỢI THẾ CẠNH TRANH SẢN PHẨM CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

9. Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG CÀ CHUA CÓ VÒI NHỤY VƯƠN DÀI MẪN CẢM VỚI GA3 NHẰM ỨNG DỤNG TRONG CHỌN TẠO GIỐNG ƯU THẾ LAI TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

10. Luận văn tiến sỹ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

11.Luận văn tiến sỹ Thành phần vi sinh vật gây hại chủ yếu trên thóc bảo quản ở áp suất thấp và biện pháp xử lý

12. Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN HUYỆN QUẾ VÕ TỈNH BẮC NINH

13. Luận văn tiến sỹ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẾN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CHƯƠNG MỸ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

14. Luận văn tiến sỹ Nghiên cứu một số chủng nấm ký sinh trong phòng chống rệp sáp hại cà phê tại Tây Nguyên

15. Luận văn tiến sỹ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CÂY THUỐC LÁ VÀ TÍNH CHẤT SINH HÓA HỌC CỦA ĐẤT TRỒNG THUỐC LÁ TẠI TỈNH BẮC GIANG

Copy tên đề tài hoặc nhập đề tài, cụm từ liên quan đến đề tài bạn muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm trên website https://khoaluan.vn để tìm kiếm một cách nhanh nhất bạn nhé :)
 

×
Quay lại
Top