[share] HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

trannguyencn1

Thành viên
Tham gia
29/12/2011
Bài viết
3
[share] HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Sắp đến mùa bảo vệ luận văn, đồ án rồi, gửi cả nhà cách trình bày khoa học nè:

HƯỚNG DẪN

TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

- Đồ án tốt nghiệp là tên thường gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kỹ thuật – công nghệ, hội đủ các điều kiện theo qui định; được viết trên cơ sở phát triển đồ án chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.
- Luận văn là tên gọi của khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các ngành khối kinh tế, hội đủ các điều kiện theo qui định, được viết trên cơ sở phát triển đồ án chuyên ngành và được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.
Để thống nhất cách trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp, nhà trường hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày như sau:

Trang bìa (xem mẫu kèm theo) hình thức: bìa cứng in chữ nhũ vàng.
Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)
Trang lời mở đầu (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

Viết ngắn gọn.
Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài…..
Trang Lời cảm ơn: (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
Trang Nhận xét của cơ quan tác giả thực tập (nếu có); không đánh số trang, xem mẫu kèm theo.
Trang Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

Giảng viên hướng dẫn nhận xét các vấn đề:

Kết cấu, phương pháp trình bày.
Cơ sở lý luận.
Tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận văn, đồ án.
Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn.
Kết quả: Đạt ở mức nào? (hoặc không đạt). Không cho điểm vào trang nhận xét này.
Trang Nhận xét của người phản biện (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)

Cần thể hiện rõ quan điểm của người phản biện
Không cho điểm vào trang nhận xét này.
Trang Mục lục (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
Trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,.. (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
Phụ lục: đưa vào sau trang cuối cùng của chương cuối cùng của đồ án, luận văn (xem mẫu kèm theo)
Cách thể hiện đồ án, luận văn (xem các mẫu kèm theo)

Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1
Đồ án, luận văn viết trên khổ giấy A4
Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh hoặc vàng nhạt,
Viết theo chương, mục, các tiểu mục. (không viết theo phần rồi mới đến chương, mục, tiểu mục,…)
Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo)
Tài liệu tham khảo bắt buộc phải ghi, đưa vào sau phụ lục, xếp theo thứ tự abc
Đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo - đục lỗ
Chữ viết ở các trang của đồ án, luận văn là size 13, Font Times New Roman, không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp.
Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,
Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô của trường ĐHCN…có thể in màu.
Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.
Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang Danh mục các Bảng, biểu, hình,…
Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo)
( nguồn https://thuviencongdong.com)

Chúc cả nhà bảo vệ luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp điểm cao nhé :KSV@01:
 
Chào các bạn.Tôi là cựu sinh viên khoa Toán ĐHSP Hà nội.
 
×
Quay lại
Top