Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 0978868612

maiha1508

Thành viên
Tham gia
26/2/2015
Bài viết
0
THÔNG BÁO V/v mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ
trong kinh doanh xăng dầu và gas

Trường Cao đẳng văn Lang tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu và gas:


TT

Tên lớp

Thời gian đào tạo (Lý thuyết tập trung)

Học phí/hv (đ)

Chứng nhận

1

Nhân viên Bán hàng xăng dầu

05 ngày

3.500.000

Chứng chỉ sơ cấp 3 tháng

2

Ngiệp vụ Bảo vệ môi trường trong KD xăng dầu

01 ngày

2.500.000

Giấy chứng nhận của Sở TNMT

3

Nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

01 ngày

800.000

Giấy chứng nhận của Sở CSPCCC

4

Nghiệp vụ Cứu nạn cứu hộ

01 ngày

1.000.000

Giấy chứng nhận của Sở CSPCCC

5

Nghiệp vụ KD khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

03 ngày

2.500.000

Chứng chỉ đào tạo

6

Nghiệp vụ Trưởng CH xăng dầu, gas

03 ngày

2.800.000

Chứng chỉ đào tạo

7

Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cụ thể trong lĩnh vực KDXD


Thỏa thuậnHọc viên tham gia ®Çy ®ñ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, cã kÕt qu¶ ®¹t yªu cÇu trë lªn vµ chÊp hµnh tèt néi quy häc tËp sÏ ®îc cÊp chøng chØ, giÊy chứng nhËn theo quy định hiÖn hµnh.

* Hồ sơ bao gồm:

+ Sơ yếu lí lịch (theo mẫu)

+ Chứng minh nhân dân (phô tô)

+ 02 ảnh 3x4

-> Nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần tại

Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký

Số 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 0978 8686 12 (Ms Mai)
 
-> Nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần tại

Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký

Số 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 0978 8686 12 (Ms Mai)
 
Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký

Số 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 0978 8686 12 (Ms Mai)
 
Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nhận hồ sơ đăng ký

Số 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 0978 8686 12 (Ms Mai)
 
×
Top