LoiDich - Love Left To Lose - Sons Of Sylvia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Here it is the last day of my life and i'm jumping in
Here it is one step into space and I'm fallin in

And I aint got a parachute
I aint got a parachute like you
it was you

You and me we have our own world

where I wanna be
Oh when I'm hurtin you then that world is hell
and it's killing me
I'm living with an open wound
hoping that it closes soon
I dont wanna leave
But i should leave

I hear you say


oooh what you waiting for
One More step and you're out that door
Oh what you waiting for
All we've got is love left to lose
oooh what you waiting for
One More step and you're out that door
Oh what you waiting for
All we've got is love left to lose


Let me know which side of the fence
are you gonna go
cause Im breakin down and I cant live in a house
that dont feel like a home
I know we've got some life that's left
And I aint giving up just yet
So gimme a sign
Cause all I keep hearing in my mind is


oooh what you waiting for
One More step and you're out that door
Oh what you waiting for
All we've got is love left to lose
oooh what you waiting for
One More step and you're out that door
Oh what you waiting for
All we've got is love left to lose


Bridge
Look me in the eyes and tell me
What are you feeling baby
Dont you know you have my heart
and I could never walk away
And I'll give all that I have
if i could only make you see that
Youre the only one I want so please

dont anekatips ever say

oooh what you waiting for
One More step and you're out that door
Oh what you waiting for
All we've got is love left to lose
oooh what you waiting for
One More step and you're out that door
Oh what you waiting for

All we've got is love left to lose
Đây là ngày cuối của cuộc đời tôi và tôi sẽ nhảy vào
Đây là một bước vào vũ trụ và tôi đang rơi tự do

Và tôi không có dù
Tôi không có dù giống em
Đó là em đó

Tôi và em ta có thể giới riêng của mình

Nơi tôi muốn thuộc về
Oh, khi tôi làm em tổn thương, thế giới này lại trở thành địa ngục
Và điều đó đang đánh gục tôi đây
Gìơ tôi đang sống với vết thương chưa khép miệng
Và hi vọng rằng nó sẽ sớm liền lại
Tôi không muốn bỏ đi
Nhưng tôi nên đi thôi

Tôi nghe thấy em nói rằng


Ôi anh còn đợi gì nữa
Chỉ còn một bước nữa thôi là anh ra khỏi cửa nhà tôi rồi
Ôi anh còn đợi gì nữa
Và những gì ta từng có chỉ là một tình yêu bỏ lại để đánh mất thôi
Ôi anh còn đợi gì nữa
Chỉ còn một bước nữa thôi là anh ra khỏi cửa nhà tôi rồi
Ôi anh còn đợi gì nữa
Và những gì ta từng có chỉ là một tình yêu bỏ lại để đánh mất thôi


Nói cho tôi nghe em sẽ đi lối rào bên nào
Vì trái tim tôi đang tan vỡ, và tôi chẳng thể ở yên trong một ngôi nhà
Mà còn chẳng cảm thấy đó là nhà
Tôi biết ta có một cuộc sống bị bỏ lại bên lề
Và tôi sẽ không từ bỏ, chưa đâu
Vậy cho tôi một dấu hiệu nào
Vì những gì quẩn quanh trong tâm trí tôi là

Ôi anh còn đợi gì nữa

Chỉ còn một bước nữa thôi là anh ra khỏi cửa nhà tôi rồi
Ôi anh còn đợi gì nữa
Và những gì ta từng có chỉ là một tình yêu bỏ lại để đánh mất thôi
Ôi anh còn đợi gì nữa
Chỉ còn một bước nữa thôi là anh ra khỏi cửa nhà tôi rồi
Ôi anh còn đợi gì nữa
Và những gì ta từng có chỉ là một tình yêu bỏ lại để đánh mất thôi

Hãy nhìn vào mắt tôi và nói rằng

Em đang cảm thấy như thế nào hả cưng
Em có biết rằng em sở hữu trái tim tôi
Và tôi chẳng thể rời bước được
Tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có
Nếu tôi có thể cho em thấy rằng
Em là người duy nhất tôi khao khát nên xin em
Đừng bao giờ nói rằng

Ôi anh còn đợi gì nữa

Chỉ còn một bước nữa thôi là anh ra khỏi cửa nhà tôi rồi
Ôi anh còn đưọi gì nữa
Và những gì ta từng có chỉ là một tình yêu bỏ lại để đánh mất thôi
Ôi anh còn đợi gì nữa
Chỉ còn một bước nữa thôi là anh ra khỏi cửa nhà tôi rồi
Ôi anh còn đưọi gì nữa
Và những gì ta từng có chỉ là một tình yêu bỏ lại để đánh mất thôi

 
×
Top Bottom