LoiDich - How Do You Talk To An Angel - The Heights

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I hear a voice in my mind
I know her face by heart
heaven and earth are moving in my soul
I don't know where to start
tell me, tell me, the words to define
the way I feel about someone so fine
how do you talk to an angel
how do you hold her close to where you are

how do you talk to an angel
it's like trying to catch a falling star
at night i dream that she is there
and I can feel her in the air

tell me, tell me, the words to define
the way I feel about someone so fine
how do you talk to an angel
how do you hold her close to where you are

how do you talk to an angel
it's like trying to catch a falling star

how do you talk to an angel
how do you hold her close to where you are
how do you talk to an angel
it's like trying to catch a falling star
how do you talk to an angel
how do you hold her close to where you are

how do you talk to an angel
it's like trying to catch a falling star
yeah, yeah
Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi
Trong tim bỗng hiện lên gương mặt nàng
Thiên đường và trái đất chao đảo trong tâm hồn
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu
Nói với tôi, nói với tôi, ngôn từ để định nghĩa

Cảm giác của tôi về một con người tuyệt vời
Làm sao bạn có thể nói chuyện được với một thiên thần?
Làm sao để có nàng gần bên?
Làm sao có thể nói chuyện được với một thiên thần?
Như thể gắng bắt lấy một ngôi sao băng
Đêm đêm tôi mơ rằng nàng ở đó
Và tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nàng trong không khí

Nói với tôi, nói với tôi, ngôn từ để định nghĩa

Cảm giác của tôi về một con người tuyệt vời
Làm sao bạn có thể nói chuyện được với một thiên thần?
Làm sao để có nàng gần bên?
Làm sao có thể nói chuyện được với một thiên thần?
Như thể gắng bắt lấy một ngôi sao băng

Làm sao bạn có thể nói chuyện được với một thiên thần?
Làm sao để có nàng gần bên?
Làm sao có thể nói chuyện được với một thiên thần?

Như thể gắng bắt lấy một ngôi sao băng

Làm sao bạn có thể nói chuyện được với một thiên thần?
Làm sao để có nàng gần bên?
Làm sao có thể nói chuyện được với một thiên thần?
Như thể gắng bắt lấy một ngôi sao băng

 
×
Quay lại
Top