[Lyrics] Angel - Judas Priest

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Angel - Judas Priest

Angel,
Put sad wings around me now
Protect me from this world of sin
So that we can rise again

Oh angel,
We can find our way somehow
Escaping from the world we're in
To a place where we began
And I know we'll find
A better place and peace of mind
Just tell me that it's all you want
For you and me

Angel,
won't you set me free
Angel,
Remember how we chased the sun
Then reaching for the stars at night
As our lives had just begun
When I close my eyes
I hear your velvet wings and cry
I'm waiting here with open arms
Oh can't you see
Angel shine your light on me

Angel we'll meet once more I'll pray
When all my sins are washed away
Hold me inside your wings and stay
Angel take me far away

Put sad wings around me now
Angel take me far away
Put sad wings around me now
So that we can rise again (2x)
Thiên thần- Judas Priest

Thiên thần hỡi,
Xin hãy đăt quanh anh đôi cánh u sầu
Bảo vệ anh khỏi thế giới tội lỗi này
Để chúng ta lại có thể bay lên lần nữa

Ôi thiên thần,
Dù thế nào chúng ta vẫn có thể tìm ra con đường của mình
Thoát khỏi thế giới mà ta đang sống
Đến nơi mà chúng ta bắt đầu
Và anh biết chúng ta sẽ tìm ra
Một nơi tốt đẹp và thanh bình hơn
Hãy nói với anh đó là những gì mà em muốn
Cho anh và em

Thiên thần hỡi,
Em sẽ không để anh tự do chứ
Thiên thần ơi,
Hãy nhớ chúng ta đã đuổi theo ánh mặt trời thế nào
Vì cuộc sống của hai ta chỉ mới bắt đầu
Khi anh nhắm mắt lại
Anh nghe thấy đôi cánh dịu dàng của em và lệ rơi
Anh đang chờ đợi với vòng tay rộng mở
Ôi em không trông thấy sao?
Thiên thần đã tỏa sáng con người anh

Thiên thần ơi chúng ta sẽ lại gặp nhau, anh sẽ cầu nguyện
Khi tất cả mọi tội lỗi của anh đều được rửa sạch
Xin hãy giữ chặt anh trong đôi cánh của em và ở lại nhé
Thiên thần ơi hãy đưa anh đi

Hãy đăt quanh anh đôi cánh u sầu
Thiên thần ơi hãy đưa anh đi
Xin hãy đăt quanh anh đôi cánh u sầu
Để chúng ta lại có thể bay lên lần nữa (2x) 

×
Quay lại
Top