Lời dịch - To All The Girls I've Loved Before - Julio Iglesias

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️To all the girls I've loved before
Who traveled in and out my door
I'm glad they came along, I dedicate this song
To all the girls I've loved before

To all the girls I've once caressed
And may I say I've held the best
For helping me to grow, I owe a lot I know

To all the girls I've loved before

The winds of change are always blowing
And every time I tried to stay
The winds of change continue blowing
And they just carry me away

To all the girls who shared my life
Who now are someone else's wives
I'm glad they came along, I dedicate this song

To all the girls I've loved before

To all the girls who cared for me
Who filled my nights with ecstasy
They live within my heart, I'll always be a part
Of all the girls I've loved before

The winds of change are always blowing
And every time I tried to stay
The winds of change continue blowing

And they just carry me away

To all the girls we've loved before
Who traveled in and out our door
We're glad they came along, we dedicate this song
To all the girls we've loved before

To all the girls we've loved before
Who traveled in and out our door
We're glad they came along, we dedicate this song

To all the girls we've loved... before...
Cho những cô gái tôi đã từng yêu
Người đi vào rồi lại ra cửa nhà tôi
Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này
Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy

Cho tất cả cô gái tôi từng âu yếm
Và có thể tôi nói mình đã có người tuyệt nhất rồi

Để giúp tôi trưởng thành hơn, tôi biết mình mang nợ nhiều
Với tất cả cô gái tôi yêu trước kia

Ngọn gió đổi thay lúc nào cũng xào xạc
Và mỗi lần tôi cố ở lại
Ngọn gió đổi thay lại cứ thổi mãi
Và chúng cuốn tôi đi mất

Cho tất cả những cô gái đã chia sẻ đời tôi
Những người giờ đây đã là vợ kẻ khác

Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này
Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy

Cho tất cả những cô gái săn sóc tôi
Người lấp đầy bao đêm tối ngất ngây
Họ vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ luôn là một phần
Của những cô gái tôi đã yêu trước kia

Ngọn gió đổi thay lúc nào cũng xào xạc
Và mỗi lần tôi cố ở lại

Ngọn gió đổi thay lại cứ thổi mãi
Và chúng cuốn tôi đi mất

Cho những cô gái tôi đã từng yêu
Người đi vào rồi lại ra cửa nhà tôi
Tôi vui mừng họ đã đến, tôi dành bài hát này
Cho tất cả những cô gái tôi đã yêu trước đấy

 

×
Quay lại
Top