[Lyrics] I never loved a man before - Diana Ross

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I never loved a man before

Deep in the night
When you think the world is fast asleep
You come to me, take me where I wanna go
Making promises I know you'll keep
You're the first love in my life
And the moment we touch
I can tell you how weak I've grown

You make me feel like I never loved a man before
Never held him in my arms, never told him I loved him
I remember all the lovers coming through my door
But you make me feel like I never loved a man before

It's hard to say it
Words don't come so easily to me
But it's here in my heart
And it's making me lose control
What else can I tell you
Who'd refuse a night that takes you away
I Never Loved A Man Before lyrics on
Loved-A-Man-Before~Diana-Ross.html
And touches your very soul

You make me feel like I never loved a man before
Never held him in my arms, never told him I loved him
I remember all the lovers coming through my door
But you make me feel like I never loved a man before

I went along looking at love differently
Oh but now it's so strong
Look what you've done to me

You make me feel like I never loved a man before
Never held him in my arms, never told him I loved him
I remember all the lovers coming through my door
But you make me feel like I never loved a man before

(repeat to fade)
Trước đây em chưa từng yêu ai.

Về khuya
Khi anh nghĩ rằng thế giới chìm nhanh vào giấc ngủ
Anh đến với em, dẫn em đi đến nơi em muốn
Hứa hẹn làm cho em tin anh giữ lời
Anh đang là người tình đầu tiên của em
Và vào lúc chúng ta âu yếm
Em có thể cho anh biết cách làm em bủn rủn, em đã bay bổng

Anh tạo cho em cảm giác như trước đó em chưa từng yêu người đàn ông nào
Em chưa từng ôm, chưa từng nói rằng em yêu ông ấy
Em vẫn nhớ những người em yêu thích, đã từng bước qua cửa phòng em
Nhưng anh đã tạo cho em cảm giác như chưa từng yêu ai trước đó

Thật khó nói ra
Ngôn từ không dễ đến với em
Nhưng ở tận đáy lòng em
Đã mất đi sự kềm chế
Điều gì nữa em có thể cho anh biết
Ai nỡ từ chối cái đêm đi cùng anh nhỉ
Và những cái va chạm rất có hồn của anh

Anh tạo cho em cảm giác như trước đó em chưa từng yêu người đàn ông nào
Em chưa từng ôm, chưa từng nói rằng em yêu ông ấy
Em vẫn nhớ những người em yêu thích đã từng bước qua cửa phòng em
Nhưng anh đã tạo cho em cảm giác như chưa từng yêu ai trước đó
Em ôn lại những cuộc tình khác nhau
Nhưng cuộc tình này thật cuồng nhiệt
Hãy xem những gì anh đem lại cho em

Anh tạo cho em cảm giác như trước đó em chưa từng yêu người đàn ông nào
Em chưa từng ôm, chưa từng nói rằng em yêu ông ấy
Em vẫn nhớ những người em yêu thích đã từng bước qua cửa phòng em
Nhưng anh đã tạo cho em cảm giác như chưa từng yêu ai trước đó

 

×
Quay lại
Top