Loi Dich - The End - Mayday Parade

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️We tried to fight for what we thought that we believed in
Maybe it was all for nothing (I bet that it was all for nothing)
So we drive 'cause we like to be alone
There's nowhere for us to go
There's nowhere for us to go

How can you think that any of this was easy
With all the friends I've lost along the way?

When this is over, we're all getting older now
And we all play a part in it
Innocence is falling, can you hear them calling now?
But I'll be by your side until the end

We tried to fight, I guess sometimes you find it's pointless
As long as you can live with yourself
(Tell me how you live with yourself)
So it's time that we take the open road

There's nowhere for us to go
There's nowhere for us to go

How can you think that any of this was easy
With all the friends I've lost along the way?
When this is over, we're all getting older now
And we all play a part in it
Innocence is falling, can you hear them calling now?
But I'll be by your side until the end


To all my friends, let's make this count
We're not alone, not alone

How can you think that any of this was easy
With all the friends I've lost along the way?
When this is over, we're all getting older now
And we all play a part in it
Innocence is falling, can you hear them calling now?
And I'll be by your side until the end
Ta đã cố gắng chiến đấu vì những điều mà mình tin tưởng
Có lẽ tất cả chẳng để làm gì
(Tôi cược rằng chẳng để làm gì hết)
Nên cứ chạy,
Vì muốn được một mình,
Không có nơi nào để đi
Không một nơi để đến


Sao bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là dễ dàng?
Với tất cả bạn bè ta đã đánh mất
Khi điều đó kết thúc, rồi ta già nua
Và chúng ta đều có một vai trò trong đó
Sự ngây thơ mất đi, bạn có nghe thấy chúng gọi bạn?
Nhưng tôi sẽ bên cạnh bạn đến khi tất cả chấm dứt

Ta đã cố gắng chiến đấu, có thể đôi khi bạn nghĩ rằng điều này vô nghĩa
Miễn là bạn có thể sống với chính mình

(Nói tôi nghe xem bạn sống với bản thân như thế nào)
Nên đây là lúc ta chọn con đường rộng mở,
Không có nơi nào để đi,
Không một nơi để đến

Sao bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là dễ dàng?
Với tất cả bạn bè ta đã đánh mất
Khi điều đó kết thúc, rồi ta già nua
Và chúng ta đều có một vai trò trong đó

Sự ngây thơ mất đi, bạn có nghe thấy chúng gọi bạn?
Nhưng tôi sẽ bên cạnh bạn đến khi tất cả chấm dứt

Hỡi các bạn của tôi, hãy bắt đầu từ đây,
Chúng ta không đơn độc, không hề

Sao bạn có thể nghĩ rằng những điều đó là dễ dàng?
Với tất cả bạn bè ta đã đánh mất
Khi điều đó kết thúc, rồi ta già nua
Và chúng ta đều có một vai trò trong đó

Sự ngây thơ mất đi, bạn có nghe thấy chúng gọi bạn?
Nhưng tôi sẽ bên cạnh bạn đến khi tất cả chấm dứt

 
×
Quay lại
Top