[Lyrics] Get Up - Mayday Parade

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️This place is not quite what it seems
Or anything that I was told it'd be
New York, you know you make my heart skip
In my dreams I make it into Vegas

Seattle hits me every time
I can't get Chicago off my mind
New Jersey taught me how to let go

And I've learned that's all
that I need to know

In this moment we're connected
If we fall, we fall together

Get up, get up
Sing it like you're screaming at me
Get up, get up
I love the way you make it look so easy

East coast, west coast, show
me what you've got now
Let's go, let's go

Get up, get up
Make my heartbeat pickup
Get up, get up
Be-be-be-beating to the rhythm

I spill my heart from coast to coast

Fall in love with everyone I know
Sometimes it isn't where you're going
it's who you're with

In this moment we're connected
If we fall, we fall together

Get up, get up
Sing it like you're screaming at me
Get up, get up

I love the way you make it look so easy
East coast, west coast, show
me what you've got now
Let's go, let's go

Get up, get up
Make my heartbeat pickup
Get up, get up
Be-be-be-beating to the rhythm


Get up, get up
Sing it like you're screaming at me
Get up, get up
I love the way you make it look so easy
East coast, west coast, show
me what you've got now
Let's go, let's go

Get up, get up

Sing it like you're screaming at me
Get up, get up
I love the way you make it look so easy
East coast, west coast, show
me what you've got now
Nơi này không khá như trông nó có vẻ thế đâu
Hay bất cứ điều gì mà tôi đã nói về nó

New York, em biết em làm trái tim tôi bỏ quên
Trong giấc mơ của mình tôi biến nó là Vegas

Seattle thôi thúc tôi từng giây phút
Tôi không thể đẩy Chicago ra khỏi tâm trí
New Jersey đã dạy tôi làm thế nào để cho đi
Và tôi đã học được tất cả
Những điều tôi cần nên biết

Trong khoảnh khắc này chúng ta đang kết nối

Nếu gục ngã, chúng ta gục xuống cùng nhau

Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Hát lên giống như bạn đang hét vào tôi
Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Tôi thích cách bạn làm nó trở nên dễ dàng như vậy
Bờ biển Đông, bờ biển Tây
Cho tôi thấy bạn có gì nào
Bước lên, bước tiếp


Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Giữ lấy nhịp trái tim của tôi
Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Rung đập trái tim theo nhịp điệu

Căng tràn trái tim mình đến khắp mọi bờ biển
Phải lòng tất cả những người tôi quen biết
Đôi khi nó không phải là nơi bạn đang đi
Mà đó là những người mà bạn đang có


Trong khoảnh khắc này chúng ta đang kết nối
Nếu gục ngã, chúng ta gục xuống cùng nhau

Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Hát lên giống như bạn đang hét vào tôi
Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Tôi thích cách bạn làm nó trở nên dễ dàng như vậy
Bờ biển Đông, bờ biển Tây
Cho tôi thấy bạn có gì nào

Bước lên, bước tiếp

Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Giữ lấy nhịp trái tim của tôi
Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Rung đập trái tim theo nhịp điệu

Trong khoảnh khắc này chúng ta đang kết nối
Nếu gục ngã, chúng ta gục xuống cùng nhau


Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Hát lên giống như bạn đang hét vào tôi
Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Tôi thích cách bạn làm nó trở nên dễ dàng như vậy
Bờ biển Đông, bờ biển Tây
Cho tôi thấy bạn có gì nào
Bước lên, bước tiếp

Tỉnh dậy, tỉnh dậy

Giữ lấy nhịp trái tim của tôi
Tỉnh dậy, tỉnh dậy
Rung đập trái tim theo nhịp điệu

 
×
Top Bottom