Loi Dich - Le Papa Pingouin - Pigloo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
English Lyrics


Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin is bored on the ice floe
Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin wants to pack his suitcase

He feels nervous, a little unhappy
Doesn’t feel very well in his feathers
To calm down his nerves, he dives into the sea
He envies the bird that is flying up there next to the moon
He has lead feet, it makes him grumpy

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)

Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin is bored on the ice floe
Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin wants to pack his suitcase

On the blue snow he makes an insecure step and slips on the ice
He murmurs: “I want to leave”
Very high in the sky, closer to the sun, crossing space
“I have wings of a bird, I can fly high”

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)

But look papa, why do you say that?
You know that the wings
Of penguins and mills are good for nothing
But why, papa, go there?
Here life is beautiful
Leave the sky to the angels and the saints, come, papa

Papapa papapa papapa…
Papapa papapa papapa…

Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin pursues his wonderful dream

Look how he pretends to be a big seagull, he makes long journeys
He travels down south as far as England
And here’s Paris, Rome and Naples, the shores of Carthage
And the Mediterranean, how beautiful is the summer

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)

But look papa, don’t you think about it?
You know very well that wings
Of penguins and mills are good for nothing
But why, papa, go there?
Here life is beautiful
If you leave, you won’t go very far, stay here

Papapa papapa papapa…
Papapa papapa papapa papapa…

Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin gives up his fantasy
Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin comes back down to earth

(Papa penguin, papa penguin)
(Papa, papa, papa penguin)
(Papa penguin loves his ice floe)

Papa penguin, papa penguin
Papa, papa, papa penguin
Papa penguin is going to burn his suitcase

(Papa penguin, papa penguin)

Papa, papa, papa penguin

French Lyrics

Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin s’ennuie sur la banquise
Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin voudrait faire sa valise

On le sent nerveux, un peu malheureux
Pas très bien dans ses plumes
Pour se calmer les nerfs, il plonge dans la mer
Il envie l’oiseau qui s’en va là-haut du côté de la lune
Lui qui a des pieds de plomb, ça le rend grognon

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)

Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin s’ennuie sur la banquise
Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin voudrait faire sa valise

Sur la neige bleue fait un pas douteux et glisse sur la glace
On l’entend murmurer: “Je veux m’en aller”
Très haut dans le ciel, plus près du soleil, en traversant l’espace
“J’ai des ailes d’un oiseau, je peux voler haut”

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)

Mais voyons papa, pourquoi dis-tu ça?
Tu sais bien que les ailes
Celles des pingouins et des moulins ne servent plus à rien
Mais pourquoi, papa, aller là-bas?
Ici la vie est belle
Laisse le ciel aux anges et aux saints, viens, papa

Papapa papapa papapa…
Papapa papapa papapa…

Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin poursuit son joli rêve

Voilà qu’il se prend pour un goéland, il fait de longs voyages
Il descend vers le sud jusqu’en Angleterre
Et voici Paris, Rome et Napoli, les rives de Carthage
Et la Méditerranée, que c’est beau l’été

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)

Mais voyons papa, tu n’y penses pas?
Tu sais bien que les ailes
Celles des pingouins et des moulins ne servent plus à rien
Mais pourquoi, papa, aller là-bas?
Ici la vie est belle
Si tu pars, tu n’iras pas loin, reste

Papapa papapa papapa…
Papapa papapa papapa papapa…

Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin revient de ses chimères
Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin redescend sur la terre

(Le papa pingouin, le papa pingouin)
(Le papa, le papa, le papa pingouin)
(Le papa pingouin adore sa banquise)

Le papa pingouin, le papa pingouin
Le papa, le papa, le papa pingouin
Le papa pingouin va brûler sa valise

(Le papa pingouin, le papa pingouin)
Le papa, le papa, le papa pingouin

Papa chim cánh cụt

Papa chim cánh cụt
Papa chim cánh cụt
Papa, Papa,papa chim cánh cụt
Papa cánh cụt buồn rầu trên tảng băng trôi
Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt
papa chim cánh cụt muốn thu xếp vali

Ông cảm thấy bồn chồn,hơi ko được vui
Ông ấy ko cảm thấy thoải mái trong bộ cánh ấy ư?
Để làm dịu đi cơn buồn,ông lặn sâu xuống biển
Có đôi chân dẫn lối,nhưng lại làm papa cánh cụt trở nên khó tính

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)

Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt
Papa, Papa,papa chim cánh cụt
Papa cánh cụt buồn rầu trên tảng băng trôi
Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt
Papa, Papa,papa chim cánh cụt
papa chim cánh cụt muốn thu xếp vali

Trên nền tuyết xanh
Ông ấy thực hiện những cú nhảy mạo hiểm
Trượt dài trên băng
Ông rì rầm: “mình muốn rời khỏi đây”
Trên bầu trời cao cao,sát mặt trời
Vượt qua cả ko gian đó
“tôi có đôi cánh của loài chim,tôi có thể bay”

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)
Nhưng papa này,sao papa lại nói như thế?
Con có biết rằng đôi cánh cụt và dáng đi cực nhọc này ko có ích gì cả
Nhưng tại sao papa lại phải đi đến đó?
Cuộc sống nơi đây thật là tươi đẹp
Cứ để mặc bầu trời cho những thiên thần và các vị thánh đi papa
Đến đây nào

Papapa papapa papapa…
Papapa papapa papapa…

Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt
Papa, Papa,papa chim cánh cụt
Papa cánh cụt mãi theo đuổi giấc mơ kì diệu ấy

Xem kìa,papa đòi làm 1 con mòng biển vĩ đại
Papa đã thực hiện những chuyến đi dài
Ông ngao do xuống tận phía nam nước Anh xa xôi
Và đây là Pari,Rome và Naples,bờ Carthage nữa chứ
Còn có địa trung hải,thật là 1 mùa hè tươi đẹp

(Pa papapa papapa papapa…)
(Papapa papapa papapa papapa…)
Nhưng mà..papa àh,papa ko suy nghĩ đến điều ấy ư?
Con có biết rằng đôi cánh cụt và dáng đi cực nhọc này ko có ích gì cả
Nhưng tại sao papa lại phải đi đến đó?
Cuộc sống nơi đây thật là tươi đẹp
Nếu papa đi,papa sẽ đi rất là xa đó,hãy ở lại papa nhé ^^

Papapa papapa papapa…
Papapa papapa papapa papapa…

Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt
Papa, Papa,papa chim cánh cụt
Papa chim cánh cụt đã từ bỏ những mơ mộng ấy
Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt
Papa chim cánh cụt đã quay trở lại trái đất rồi


(Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt)
(Papa, Papa,papa chim cánh cụt )
(Papa chim cánh cụt yêu tảng băng trôi của mình)

Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt
Papa, Papa,papa chim cánh cụt
Papa chim cánh cụt đang định đốt cái vali ^^

(Papa chim cánh cụt, Papa chim cánh cụt)

Papa, Papa,papa chim cánh cụt 

×
Quay lại
Top