Loi Dich - Jungle In My Heart - Bad Boys Blue

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I really don't know the games that you play.
I don't know if you mean every word that you say.
And I don't care
if you tellin' me lies.
'Cos I was falling for you by the look in your eyes.
You turn my world chosen upside down.

Jungle in my heart
burning jungle fever

burnin' when I see you in the night.
Jungle in my heart
loosing my attention

loosing when you came into my life.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway.
There's a jungle
jungle in my heart.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway

but that I've break we will never part.

I'm gonna loose my control every night.
A million butterflies running around in my mind.
My heart is beating as wild as a drum.
I'm in danger and that's what a Lady has done.
You turn my world chosen upside down.

Jungle in my heart
burning jungle fever

burnin' when I see you in the night.
Jungle in my heart
loosing my attention

loosing when you came into my life.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway.
There's a jungle
jungle in my heart.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway

but that I've break we will never part.

You turn my world chosen upside down.
Jungle in my heart
burning jungle fever
burnin' when I see you in the night.
Jungle in my heart
loosing my attention

loosing when you came into my life.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway.
There's a jungle
jungle in my heart.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway

but that I've break we will never part.
Jungle in my heart
burning jungle fever
burnin' when I see you in the night.
Jungle in my heart
loosing my attention

loosing when you came into my life.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway.
There's a jungle
jungle in my heart.
I've got a run a runaway
I've got a run a runaway

but that I've break we will never part.
Anh thực sự không biết em đang chơi trò gì
Anh không hiểu nếu em thực lòng với từng lời mình nói
Anh không hề quan tâm
Nếu em trao anh những lời giả dối
Vì anh đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu
Em khiến thế giới của anh đảo lộn

Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Thiêu cháy khu rừng xúc động

Thiêu đốt khi em nhìn anh buổi tối
Khu rừng nhiệt đới trong tim anh
Đánh mất luôn sự chú ý của anh

Đánh mất kể từ khi em bước vào cuộc đời anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn
Đây là một khu rừng nhiệt đời
Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn

Nhưng anh đã phá bỏ tất cả, và ta sẽ không bao giờ xa cách

Anh sẽ mất kiểm soát mỗi đêm
Hàng triệu con bướm bay hỗn loạn trong tâm trí anh
Trái tim anh đập cuồng nhiệt như chiếc trống
Anh đang gặp nguy hiểm và đó là những gì em đã làm
Em khiến thế giới của anh đảo lộn

Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Thiêu cháy khu rừng xúc động

Thiêu đốt khi em nhìn anh buổi tối
Khu rừng nhiệt đới trong tim anh
Đánh mất luôn sự chú ý của anh

Đánh mất kể từ khi em bước vào cuộc đời anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn
Đây là một khu rừng nhiệt đời
Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn

Nhưng anh đã phá bỏ tất cả, và ta sẽ không bao giờ xa cách
Em khiến thế giới của anh đảo lộn
Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Thiêu cháy khu rừng xúc động
Thiêu đốt khi em nhìn anh buổi tối
Khu rừng nhiệt đới trong tim anh
Đánh mất luôn sự chú ý của anh

Đánh mất kể từ khi em bước vào cuộc đời anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn
Đây là một khu rừng nhiệt đời
Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn

Nhưng ta sẽ không bao giờ xa cách
Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Thiêu cháy khu rừng xúc động
Thiêu đốt khi em nhìn anh buổi tối
Khu rừng nhiệt đới trong tim anh
Đánh mất luôn sự chú ý của anh

Đánh mất kể từ khi em bước vào cuộc đời anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn
Đây là một khu rừng nhiệt đời
Khu rừng nhiệt đới trong trái tim anh
Anh có một hành trình chạy trốn
Anh có một hành trình chạy trốn


Nhưng anh đã phá bỏ tất cả, và ta sẽ không bao giờ xa cách

 
×
Quay lại
Top