Loi Dich - Can't Stop Me - Boyzone

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
I just can't imagine how it would be
To look in your eyes and feel misery
I can't believe what I would say
If I moved for your hand and you moved it away

Oh, and I may have done wrong
Won't you give some time?
It won't take long

It's a yes and no game
All pain and no gain

You're here in my life
It's what I'm here for
Can't stop me from loving you
And nothing can take the place of you

All my advice I give it to thee
So take my heart and treat it honestly

If you don't take what I have for you
You'll never know what you're gonna lose

Oh, and I may have done wrong
Won't you give some time?
It won't take me long
It's a yes and no game
All pain and no gain

You're here in my life

It's what I'm here for

Oh, and I may have done wrong
Won't you give some time?
It won't take me long
It's a yes and no game
All pain and no gain
Tôi chẳng thể tưởng tượng sẽ thế nào

Khi nhìn vào mắt em và cảm thấy khổ sở
Tôi không thể tin những gì mình sẽ nói
Nếu tôi nắm lấy bàn tay em và em gạt ra

Và tôi có thể đã làm sai gì đó
Em sẽ cho tôi chút thời gian chứ?
Sẽ không lâu đâu mà
Chỉ một lời đồng ý và không có trò chơi nào cả
Lãnh đau khổ nhưng chẳng nhận được gì


Em ở đây, trong đời tôi
Đó là lý do tại sao tôi ở đây
Không thể bắt tôi ngừng yêu em
Và không gì có thể thay thế em

Tất cả những lời khuyên này, tôi dành cho em
Nên hãy lấy đi trái tim tôi và thành thực với nó
Nếu em không nhận những gì tôi dành cho em
Em sẽ không bao giờ biết em đã đánh mất những gì đâu


Và tôi có thể đã làm sai gì đó
Em sẽ cho tôi chút thời gian chứ?
Sẽ không lâu đâu mà
Chỉ một lời đồng ý và không có trò chơi nào cả
Lãnh đau khổ nhưng chẳng nhận được gì

Em ở đây, trong đời tôi
Đó là lý do tại sao tôi ở đây


Và tôi có thể đã làm sai gì đó
Em sẽ cho tôi chút thời gian chứ?
Sẽ không lâu đâu mà
Chỉ một lời đồng ý và không có trò chơi nào cả
Lãnh đau khổ nhưng chẳng nhận được gì

 

×
Quay lại
Top