[KSV Game - chơi mà học] Tìm từ khóa tiếng anh ^^

Không phải ^^. Quite timid: khá nhút nhát. Ai trong DC khá nhút nhát? ;;)
 
×
Top Bottom