ksv game

  1. Ran - neechan

    [KSV Game]Ghép tên một bài hát với cụm từ "đi WC"

    Hãy chọn tên một bài hát và ghép cụm từ "đi WC" ở cuối xem ai chế lầy nhất. VD: Em gái mưa đi WC =))=))=))=))=))
  2. hell_angel1795

    [KSV Game - chơi mà học] Tìm từ khóa tiếng anh ^^

    Tất cả đều diễn tả bằng tiếng anh. Khi trả lời từ khóa thì kèm theo nghĩa tiếng việt để những bạn khác trau dồi thêm vốn từ ;) Luật chơi như sau: Bạn phía trước đưa ra một loạt các từ gợi ý (số từ gợi ý từ 3 đến 5), bạn phía sau trả lời từ khóa là gì và tiếp tục đưa gợi ý để đánh đố. Chủ đề lớn...
Top Bottom