Kiểu nhắn tin bằng tiếng Hàn

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
안녕하세요~
Hôm nay mình có một số kiểu nhắn tin mà người Hàn hay sử dụng ,giới thiệu cho mọi người ! :KSV@03:

ㅇㅋ ------- ok !
ㅈㅅ (죄송) ----- xin lỗi !
ㄴㄴ (노노) ----- no no
머, 모 ( 뭐 ) ----- gì ?
울 , 우리 -------- chúng ta
ㅃㅃ, 88 -------- bye
짱 나 ---------- bực mình
ㅂ ㅅ ---------- thằng bệnh
ㅈㄹ, ㅈㄴ ------- hiểu đại khái "vãi" như tiếng việt

아뇨 ( 아 니오)------- không
ㅠㅠ, ㅜㅜ -------- khóc
마니 ( 많 이 )------ nhiều
ㅁ ㅊ ------------ đồ điên.
이뿌, 이뽀 ------ đẹp
Nếu còn kiểu nào nữa ,mọi người cùng nhau góp ý nhé!
감사 ( cảm ơn ! ):KSV@13:
 
×
Top Bottom