Khóa Học Oracle Database 12c

trang1209

Banned
Tham gia
2/11/2016
Bài viết
0
Khóa học cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị, cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c.Khóa học Oracle Database 12C là khóa học quản trị cơ sở dữ liệu giúp người học khám phá, quản lý, di chuyển, sao lưu,phục hồi... cơ sở dữ liệu nhằm giữ gìn và tăng tính linh động, đồng thời dễ quản lý cơ sở dữ liệu ở các doanh nghiệp.
1. Đối tượng tham gia

- Người thiết kế cơ sở dữ liệu
- Kỹ sư hỗ trợ
- Quản trị kỹ thuật
- Quản trị cơ sở dữ liệu


- Quản trị Kho dữ liệu

2. Kết quả thu được

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
- Cài đặt lưới cơ sở hạ tầng Oracle cho một máy chủ độc lập.
- Sử dụng Oracle Restart để quản lý các thành phần.
- Nâng cấp một cơ sở dữ liệu Oracle hiện có lên phiên bản Oracle 12c.
- Tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa và cung cấp cơ sở dữ liệu cắm.
- Tạo và quản lý một cơ sở dữ liệu Oracle sơ thẩm.
- Tạo và quản lý các cấu trúc lưu trữ.
- Tạo và quản lý người sử dụng.
- Giám sát các cơ sở dữ liệu và quản lý hiệu suất.
- Tìm hiểu thông tin cơ bản về sao lưu và phục hồi kỹ thuật.
- Sử dụng Hỗ trợ Workbench Oracle và My Oracle Support để cập nhật phần mềm Oracle.

3. Chứng chỉ

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ :

Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do PNH cấpCó đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ OCP mã môn 1Z0-060
4. Chi tiết khóa học:

 • Thời lượng: 40h
 • Lịch học: tuần 3 buổi, 2h/buổi
5. Nội dung khóa học

Enterprise Manager and Other Tools

 • Use EM Express
 • Use OUI, DBCA for installation and configuration
Basics of Multitenant Container Database (CDB)

 • Identify the benefits of the multitenant container database
 • Explain root and multitenant architecture
Configuring and Creating CDBs and PDBs

 • Create and configure a CDB
 • Create and configure a PDB
 • Migrate a non-CDB to a PDB database
Managing CDBs and PDBs

 • Establish connection to a CDB/PDB
 • Start up and shut down a CDB/PDB
 • Change instance parameters for a CDB/PDB
Managing Tablespaces, Common and Local Users, Privileges and Roles

 • Manage tablespaces in a CDB/PDB
 • Manage users and privileges for CDB/PDB
Backup, Recovery and Flashback for a CDB/PDB

 • Perform backup of CDB and PDB
 • Perform recovery of CDB and PDB
 • Perform Flashback for a CDB
Information Lifecycle Management and Storage Enhancements

 • Use ILM features
 • Perform tracking and automated data placement
 • Move a data file online
In-Database Archiving and Valid-Time Temporal

 • Differentiate between ILM and Valid-Time Temporal
 • Set and use Valid Time Temporal
 • Use In-Database archiving
Auditing

 • Enable and configure Unified Audit Data Trail
 • Create and enable audit policies
Privileges

 • Use administrative privileges
 • Create, enable and use privilege analysis
Oracle Data Redaction

Use and manage Oracle Data Redaction policies

RMAN and Flashback Data Archive

 • Use RMAN enhancements
 • Implement the new features in Flashback Data Archive
Real-Time Database Operation Monitoring

 • Implement real-time database operation monitoring
SQL Tuning

 • Use Adaptive Execution Plans
 • Use enhanced features of statistics gathering
 • Use Adaptive SQL Plan Management
Emergency Monitoring, Real-Time ADDM, Compare Period ADDM, and Active Session History (ASH) Analytics

 • Perform emergency monitoring and real-time ADDM
 • Generate ADDM Compare Period
 • Diagnose performance issues using ASH enhancements
Resource Manager and Other Performance Enhancements

 • Use Resource Manager for a CDB and PDB
 • Explain Multi-process Multi-threaded Oracle architecture
 • Use Flash Cache
Index and Table Enhancements

 • Use Index enhancements
 • Use Table enhancements
 • Use Online operation enhancements
ADR and Network Enhancements

 • Explain ADR enhancements
Oracle Data Pump, SQL*Loader, External Tables and Online Operations Enhancements

 • Use Oracle Data Pump enhancements
 • Use SQL*Loader and External table enhancements
Partitioning Enhancements

 • Explain Partitioning enhancements
 • Explain Index enhancements for partitioned tables
SQL Enhancements

 • Use Oracle Database Migration Assistant for Unicode
 • Use Row limiting clause, and secure file LOBs enhancements
 • Configure extended datatypes
Key DBA Skills

Core Administration

 • Explain the fundamentals of DB architecture
 • Install and configure a database
 • Configure server and client network for a database
 • Monitor database alerts
 • Perform daily administration tasks
 • Apply and review patches
 • Back up and recover the database
 • Troubleshoot network and database issues
 • Detect and repair data failures with Data Recovery Advisor
 • Implement Flashback Technology
 • Load and Unload Data
 • Miscellaneous
 • Relocate SYSAUX occupants
 • Create a default permanent tablespace
 • Use the Redo Logfile Size Advisor
 • Use Secure File LOBs
 • Use Direct NFS
Performance Management

 • Design the database layout for optimal performance
 • Monitor performace
 • Manage memory
 • Analyze and identify performance issues
 • Perform real application testing
 • Use Resource Manager to manage resources
 • Implement Application Tuning
Storage

 • Manage database structures
 • Administer ASM
 • Manage ASM disks and diskgroups
 • Manage ASM instance
 • Manage VLDB
 • Implement Space Management
Security

 • Develop and implement a security policy
 • Configure and manage auditing
 • Create the password file
 • Implement column and tablespace encryption
Trung tâm Đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế PNH


Cơ sở 1: P301, Tòa nhà DETECH, số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà nội.
Hotline: 0973.80.35.11 (Mrs Chúc) & 01229.239.055 (Ms Hạnh)

Cơ sở 2: Tầng 6, tòa nhà số14 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0934.47.32.46 & 0906.289.618 (Ms Thùy)
 

×
Quay lại
Top