IF YOU THINK YOU KNOW HOW TO LOVE ME - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
IF YOU THINK YOU KNOW HOW TO LOVE ME
British Rock Band ‘SMOKIE’
SMOKIE with Chris Norman


Breathless drive on a downtown street,
Nín thở lái trên phố qua người lại
Motorbike ride in the mid-day heat.
Cưỡi xe đi trong cái nóng giữa ngày
Dust that hung from the desert skies
Bụi đường bám từ vùng trời sa mạc
Run though we'd run, it still burned our eyes.
Chạy cứ chạy mắt thiêu bỏng rát

Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life.
À, ta có thể đi hoang phiêu lãng bên lề cuộc sống
And our movements traced by a stranger close by your side.
Và bước lãng du ghi dấu bên mình bởi khách lạ sang sông
In the shadows of a promise you can take my hand,
Thoáng chiếc bong của ước thề bàn tay đưa lối
And show me a way to understand.
Hảy chỉ cho ta cách để hiểu đời

So if you think you know how to love me,
Vậy nếu nghĩ em biết thương biết mến
And you think you know what I need,
Thì cũng suy cũng biết cái ta cần
And if you really, really want me to stay,
Và nếu em thật thật lòng muốn ta ở lại
You've got to lead the way.
Cưng nên dẫn lối đường dài
Yes if you think you know how to love me,
Vậy nếu nghĩ em biết nhớ biết thương
And you think you can stand by me,
Thì cũng suy em sát cánh bên đường
And if you really, really want me to stay,
Và nếu em thật thật lòng muốn ta ở mãi
You've got to lead the way.
Cưng phải đưa ta suốt chặng đường dài

Reckless night in a nameless town,
Đêm phiêu bồng trong phố nhỏ vô danh
Then we moved out of sight with a silent sound.
Rồi khuất dạng lãng du cùng thanh âm tĩnh lặng
A beach that wept, the deserted waves
Biển xô bờ những con sóng vắng
That's where we slept, knowing we'd be safe.
Nơi chợp giấc nồng, vì biết tâm an

Now you may think you can walk on the wild, wild side with me.
Giờ em tính cùng ta cất bước bên ta phiêu hoang lối đấy
But there's a lot I can learn and a lot I'd get to see.
Nhưng còn biết bao điều để học, cơ man nào để thấy
I know you've got my life lying in your hands,
Biết em tóm gọn đời ta trong bàn tay ấy
It's up to you to make me understand.
Tùy ờ cưng cho ta hiểu đời này

So if you think you know how to love me,
Vậy nếu nghĩ em biết thương biết mến
And you think you know what I need,
Thì cũng suy cũng biết cái ta cần
And if you really, really want me to stay,
Và nếu em thật thật lòng muốn ta ở lại
You've got to lead the way.
Cưng nên dẫn lối đường dài
Yes if you think you know how to love me,
Vậy nếu nghĩ em biết nhớ biết thương
And you think you can stand by me,
Thì cũng suy em sát cánh bên đường
And if you really, really want me to stay,
Và nếu em thật thật lòng muốn ta ở mãi
You've got to lead the way.
Cưng phải đưa ta suốt chặng đường dài

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top