Hỏi (Hỏi) Lý do Hồ Chí Minh quan tâm đến việc xây dựng Đảng cầm quyền?

zhd.95

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.692
Đề cương ôn tập cô giáo cho lớp em/tớ có câu này. "Lý do Hồ Chí Minh quan tâm đến việc xây dựng Đảng cầm quyền?".

Ai gợi ý hướng phân tích/giải thích câu này hộ em/tớ được không?

Em/tớ có thử làm, nhưng thấy chưa trả lời được vào trọng tâm. Ngồi cả buổi đầu óc cứ quay mòng mòng. Hic. Cứ tưởng ôn thi chỉ việc học trong giáo trình thôi chớ. TT__TT *cào tường*

- HCM xđ ĐLDT gắn vs CHXH là con đường tất yếu của CM VN.

- HCM thấy cần có ĐCS để lãnh đạo phong trào CM. Để Đảng vững được, phải có chủ nghĩa làm cốt, phải đi theo CNMLN.

- Khi chưa có chính quyền, nhiệm vụ của Đảng là lãnh đạo đấu tranh lật đổ thực dân, phong kiến, tay sai, thiết lập chính quyền nhân dân.

- Khi đã giành chính quyền, Đảng trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước để hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Khi đó Đảng trở thành Đảng cầm quyền.

- Cần chú trọng xây dựng Đảng cầm quyền vì đây là vấn đề mới cực kì to lớn, là thử thách nặng nề: người đảng viên cộng sản không được lãng quên nhiệm vụ, mđ của minh, phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; ngăn chặn nạn thoái hóa biến chất trở thành “quan cách mạng”. Vì vậy, phải xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ có như thế mới có thể thực hiện đúng bản chất của CNXH, xây dựng nước ta thành Nhà nước XHCN, Đảng ta xứng đáng danh hiệu “Đảng cầm quyền”.
 

Ời ơi, cái này Google đi em ơi, chứ sao biết được, hay cop trong Giáo trình rồi chế
 
Lan Thanh Google không thấy, Giáo trình không có, vở cô cũng không cho ghi. Thế nên em mới vác lên đây hỏi ợ. O____o
 
Không có ai luôn. Hức.
 
Tội quạ! Muốn giúp nhưng tui chưa tới đây nên cô tự xử đi ha
 
tìm đc trên google nhưng k biết có đúng k nữa
- HCM đã sớm xác định độc lập dân tộc gắn liền vs CNXH là con đường tất yếu của cách mạng VN
- Người chuẩn bị trên 3 mặt trận, tư tưởng và tổ chức sáng lập ra ĐCSVN - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN
+ công nông là gốc của CM, "trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi"
+ Đảng thống nhất về tư tưởng và hoạt động, Người chọn chủ nghĩa nghĩa Mác-Lê nin làm nòng cốt của Đảng
+ Cách mạng VN muốn thành công phải đi theo CN Mác - Lê
- Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền
....
chúc đồng chí thứ 7 này qua môn tư tưởng :(
 
Cảm ơn đồng chí. :v Mai lên thớt...
 
×
Quay lại
Top